Воєнний стан і можливі трансформації особистості поліцейського

  • Маріанна БУДАНОВА

    викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0009-0003-0146-1554

Анотація

Анотація. Метою статті є аналіз проблеми впливу воєнного стану в нашій державі на трансформації особистості сучасного поліцейського. Методологічним підґрунтям аналізу окресленої проблеми стали концептуальні підходи впливу військових дій на особистість та її життєдіяльність у вітчизняному й зарубіжному науковому просторі. Методологічний інструментарій обрано відповідно до зазначеної мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. Розглянуто зміст низки фундаментальних науково-прикладних розвідок, присвячених впливу війни на психічне здоров’я громадян. Зауважено, що виконання професійних обов’язків працівниками Національної поліції України здійснюється в особливих психологічно напружених умовах, де воєнний час є об’єктивною детермінантою їх ускладнення. Крім звичних психологічних ознак, на перебігу реалізації професійних обов’язків поліцейських позначається вся палітра проблем воєнного стану, які відчувають усі громадяни нашої держави. Наукова новизна статті полягає в систематизації та узагальненні результатів досліджень щодо вивчення проблеми впливу військових дій на можливі трансформації особистості поліцейського Національної поліції України. Доведено, що особистісні трансформації сучасного поліцейського можуть бути як позитивними, так і спричиняти складнощі в подальшому інтегруванні особистості до несення служби в умовах мирного життя. Професійне виконання поліцейським поставлених завдань щодо охорони правопорядку має низку ключових передумов: реалізація ефективного професійного відбору, здійснення успішної професійно-психологічної підготовки та втілення дієвих заходів психологічної підтримки й реабілітації

 

Ключові слова: особистість поліцейського, вплив воєнного часу, психологічна травма, особистісні трансформації, адаптаційні можливості особистості

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Маріанна БУДАНОВА

викладач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Юридична психологія : підручник / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моїсеєва. Київ : КНТ, 2007. 360 с.

Бринза І. В. Особливості переживання професійної кризи у особи з різним типом емоційності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2000. 16 с.

Coldiron M. E., Llosa A. E., Roederer T., Casas G., Moro M. R. Brief mental health interventions in conflict and emergency settings: an overview of four Médecins Sans Frontières – France programs. Confl Health 7. 2013. No. 23. doi: 10.1186/1752-1505-7-23

Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / пер. з англ. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. 116 c.

The burden of mental disorders in the Eastern Mediterranean region, 1990–2015: findings from the global burden of disease 2015 study. GBD 2015 Eastern Mediterranean Region Mental Health Collaborators. Int J Public Health. 2018 No. 63. Suppl 1. Р. 25–37. doi: 10.1007/s00038-017-1006-1

Ghosh N., Mohit A., Murthy R. S. Mental health promotion in post-conflict countries. Promot Health. 2004. No. 124 (6). Р. 268–270. doi: 10.1177/146642400412400614

Галич М. Ю. Особливості динаміки емоційних станів поліцейських-учасників операції об’єднаних сил у реабілітаційний період : дис. … д-ра філософії : 053 – Психологія. Київ, 2020. 207 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/17885

Горностай П. П. Україна в епіцентрі колективної травми: ретроспектива і перспектива. Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд : матеріали Всеукр. круглого столу (Київ, 7 квіт. 2022 р.) / за наук. ред. М. Слюсаревського, С. Чуніхіної, Л. Найдьонової. Київ : Талком, 2022. С. 9–13.

Кравчук С. Л. Стратегії розвитку та підтримання психологічної пружності особистості, родини, громади. Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд : матеріали Всеукр. круглого столу (Київ, 7 квіт. 2022 р.) / за наук. ред. М. Слюсаревського, С. Чуніхіної, Л. Найдьонової. Київ : Талком, 2022. С. 17–21.

Llosa A. E., Casas G., Thomas H., Mairal A., Grais R. F., Moro M. R. Short and longer-term psychological consequences of Operation Cast Lead: documentation from a mental health program in the Gaza Strip. Confl Health 6. 2012. No. 8. doi: 10.1186/1752-1505-6-8

López-Ibor J. J., Christodoulou G., Maj M., Sartorius N., Okasha A. Disasters and mental health. 1 October 2004. doi: 10.1002/047002125X.

Мюллер М. Якщо Ви пережили психотравмуючу подію / пер. з англ. Д. Бусько ; наук. ред. К. Явна. Львів : Укр. катол. ун-т ; Свічадо, 2014. 120 с.

Murthy R. S., Lakshminarayana R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. World Psychiatry. 2006. No. 5 (1). P. 25–30.

Охременко О. Р. Діяльність у складних, напружених та екстремальних ситуаціях. Київ : Нац. акад. оборони України, 2004. 210 с.

Silove D. From Trauma to Survival and Adaptation. In: Ingleby, D. (eds) Forced Migration and Mental Health. International and Cultural Psychology Series. Springer, Boston, MA, 2005. doi: 10.1007/0-387-22693-1_2

Тимченко А. В. Психология в экстремальных условиях. Боевая психологическая травма и методы ее коррекции. Харьков : ХВУ, 1995. 112 с.

Кризова психологія : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Тімченка. Харків : НУЦЗУ ; Міська друк., 2010. 383 с.

Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / за ред. Т. М. Титаренко. Київ : Міленіум, 2005. 336 с.

Варбан Є. О Життєва криза: поняття, концепції та прояви. Проблеми сучасної психології. 2010. Вип. 8. С. 120–133.

Zuberi A., Waqas A., Naveed S., Hossain M. M., Rahman A., Saeed K., Fuhr D. C. Prevalence of Mental Disorders in the WHO Eastern Mediterranean Region: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Psychiatry. 2021. No. 12. doi: 10.3389/fpsyt.2021.665019.


Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті