Редакційна колегія

Головний редактор видання  

Чорноус Юлія Миколаївна, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ,  доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID  
Google Scholar

 
Редакційна колегія  

Бараш Євген Юхимович, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт

Костицький Михайло Васильович, професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
ORCID
Google Scholar  
Веб-сайт, Веб-сайт

Кощинець Віктор Васильович, начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID 
Google Scholar

Кришевич Ольга Володимирівна, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar

Кудерміна Олена Іванівна, завідувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент  
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ 
ORCID
Google Scholar  

Максименко Ксенія Сергіївна, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID 
Google Scholar

Медведєв Володимир Степанович, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ 
ORCID 
Google Scholar

Охріменко Іван Миколайович, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
ORCID
Google Scholar

Беата Паства-Войцеховська, завідувач кафедри психології особистості і судової психології інституту психології, факультет соціальних наук, Гданський університет, доктор філософії, доцент
Mendeley

Савченко Андрій Володимирович, начальник контрольного відділу Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України, доктор юридичних наук, професор
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ
ORCID
Google Scholar
Веб-сайт

Хомчинскі Пьотр, професор кафедри соціології організації та управління Інституту соціології Лодзинского університету, доктор філософії, доцент 
ORCID
Google Scholar  

Цільмак Олена Миколаївна, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ,  доктор юридичних наук, професор 
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ 
ORCID  
Google Scholar
Веб-сайт