Головна сторінка

Науковий журнал · Виходить двічі на рік · Заснований 2007 року · Засновник – Національна академія внутрішніх справ · Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 21321-11121 ПР від 26 березня 2015 року · Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) · Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4682 (Print)

ISSN 2519-4690 (Online)

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Розділи журналу:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОБОТИ З ДЕЛІНКВЕНТАМИ

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ