Головна сторінка

Науковий журнал • Виходить двічі на рік • Заснований 2007 року • Засновник – Національна академія внутрішніх справ • Зареєстровано субʼєктом у сфері друкованих медіа – рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 січня 2024 року № 26. Ідентифікатор медіа: R 30-02447 • Включений до переліку наукових фахових видань України за категорією «Б» (наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409) • Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ

ISSN 2519-4682 (Print)

ISSN 2519-4690 (Online)

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: два рази на рік.

Розділи журналу:

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОБОТИ З ДЕЛІНКВЕНТАМИ

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ