Процес рецензування

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, а також на достовірність висновків.

  1. Термін виконання 5-10 днів.
  2. Після надходження статті до редакції її направляють  на рецензування. Наша редакція практикує сліпе рецензування.
  3. Отримання відповіді від рецензента. У разі наявності зауважень, необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції виправлений рукопис.
  4. Якщо у рецензента зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, статтю направляють на редагування.

 

  • Усі рукописи спочатку розглядають редактори з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів рукописи направляють експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить сліпе рецензування (автор і рецензент не знають один одного).