Історія журналу

Заснований 2007 року (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21321-11121 ПР від 26 березня 2015 року)

Включений до переліку фахових видань МОН України з юридичних та психологічних наук (наказ МОН України від 7 жовтня 2015 року № 1021)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська