Класифікація професійно важливих якостей психолога-консультанта

  • О. Цільмак

    доктор юридичних наук, професор, професор кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0001-7348-4876

Анотація

У статті зауважено, що значною є кількість наукових доробків, у яких висвітлено перелік професійно важливих якостей психолога-консультанта. Однак учені до єдиної думки щодо переліку професійно важливих якостей психолога-консультанта досі не дійшли. Зазначено, що деякі автори професійно важливими якостями вважають уміння, навички, віру тощо, хоча це різні наукові категорії. Метою нашого наукового дослідження є систематизація, класифікація та групування професійно важливих якостей, що мають бути притаманні психологові-консультантові, за їх персональною сферою в структурі характеру. Методологія. На підставі аналізу наукових напрацювань було відібрано професійно важливі якості психолога-консультанта, на підставі яких розроблено анкету та проведено анонімне анкетування 53 практикуючих психологів-консультантів, яким було запропоновано визначити необхідний рівень їх розвитку. Після статистичного обчислення результатів було відібрано якості із середнім, високим і дуже високим ступенями розвитку, які згодом було систематизовано, класифіковано та згруповано за персональною їх сферою в структурі характеру. Наукова новизна. У статті вперше класифіковано та згруповано професійно важливі якості психолога-консультанта за персональною їх сферою у структурі характеру: інтелектуальні, вольові, комунікативні, сенсорно-перцептивні, суспільно спрямовані та самопрезентаційні. До інтелектуальних професійно важливих якостей психолога-консультанта віднесено розсудливість, гнучкість, критичність, прогностичність, проникливість, спостережливість, креативність, імажинативність і рефлективність; до вольових: а) цілепокладальна вольова якість – цілеспрямованість; б) саморегулятивні – терплячість, витриманість, самовладання, самоврядування; в) самоорганізаційні – організованість, дисциплінованість; г) морально спрямована – відповідальність.
До комунікативних віднесено такі підгрупи якостей: а) комунікативно-етичні – толерантність, тактовність, коректність, делікатність, неупередженість; б) комунікативно-технологічні – дипломатичність, діалогізм; в) комунікативно-позиціональні – товариськість, контактність, відкритість, асертивність. До сенсорно-перцептивних віднесено синтонність, емпатійність, чуйність. До самопрезентаційних – автентичність, доброзичливість, конгруентність. До соціально спрямованих – альтруїстичність, надійність, гуманізм. Висновки. Групування професійно важливих якостей психолога-консультанта за їх персональною сферою в структурі характеру сприятиме системному й усвідомленому підбору за напрямами необхідного психодіагностичного інструментарію, який своєю чергою забезпечить якість професійно-психологічного відбору кандидатів на посаду психолога-консультанта. Перспективним напрямом дослідження є визначення еталонного профілю ступеня розвитку професійно важливих якостей психолога-консультанта Національної поліції.

Ключові слова: професійно важливі якості; психолог-консультант; психологічне консультування; професійно-психологічний відбір; поліція.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Цільмак

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса

Посилання

Альтруїзм. Вікіпедія : [сайт]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Альтрузм).

Anderson T., Crowley M. E., Himawan L., Holmberg J. K., Uhlin B. D. Therapist facilitative interpersonal skills and training status: A randomized clinical trial on alliance and outcome. Psychotherapy Research. 2015. doi: 10.1080/10503307.2015.1049671.

Anderson T., McClintock A. S., Himawan L., Song X., Patterson C. L. A prospective study of therapist facilitative interpersonal skills as a predictor of treatment outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2016. No. 84. P. 57–66. doi: 10.1037/ccp0000060.

Анонс газета «Управління освітою» 5, 2017 URL: http://www.osvitaua.com/2017/04/57234.

Bedi R. P., Haverkamp B. E., Beatch R., Cave D. G., Domene J. J., Harris G. E., Mikhail A. Counselling Psychology in a Canadian Context: Definition and Description. Canadian Psychology. 2011. No. 52 (2). P. 128–138. doi: 10.1037/a0023186.

Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург, 2000. 937 с. URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/spiritual-culture/fc/slovar-205-1.htm#zag-1314.

Gazzola N., De Stefano J., Cristelle A., Theriault A. Professional identity among counselling doctoral students: A qualitative investigation. Counselling Psychology Quarterly. 2011. No. 24 (4). P. 257–275. doi: 10.1080/09515070.2011.630572.

Goodyear R., Lichtenberg J., Hutman H., Overland E., Bedi R., Christiani K., Young C. A global portrait of counselling psychologists’ characteristics, perspectives, and professional behaviors. Counselling Psychology Quarterly. 2016. No. 29 (2). P. 115–138. doi: 10.1080/09515070.2015.112839.

Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учеб. пособие. М. : Академ. Проект ; Трикста, 2008. 454 с.

Конгруентність. Психологіс : [сайт]. URL: http://psychologis.com.ua/kongruentnost.htm.

Льюїс Д. Асертивність: як сказати «Ні» і не почуватись винним. Здоров’я та ресурсність. URL: https://executives.com.ua/asertyvnist-yak-skazaty-ni-i-ne-pochuvatys-vynnym.

Манахов С. В., Иванов С. Г. Профессионально важные качества психолога-консультанта. URL: http://conf-a.narod.ru/2.06.08.2012.pdf.

Pavlova O. S. Psychological counseling for Muslims: the analysis of foreign literature. Journal of Modern Foreign Psychology. 2018. No. 7 (4). P. 46–55. doi: 10.17759/jmfp.2018070406.

Психологический словарь. URL: https://www.psychologies.ru/glossary/16/refleksiya.

Рефлексія. Вікіпедія : [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.

Шишов С. Е. Понятие компетенции в контексте качества образования. Стандарты и мониторинг в образовании. 1999. № 2. С. 30–34.

Шнейдер Л. Б. Пособие по психологическому консультированию. М. : Ось-89, 2003. 272 с.

Сидоренко Е. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. СПб., 2002. 84 с.

Цільмак О. М. Роль і місце психологічної проникливості працівників кримінальної міліції в системі професійно важливих якостей. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 1. С. 173–175.

Цільмак О. М. Педагогічна компетентність викладача ВНЗ : підручник. Одеса : ОДУВС, 2017. 116 с.

Зейгарник Б. В. Патопсихология. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Моск. ун-т, 1986. 287 с.

Зябрева А. А. Профессионально важные качества психолога-консультанта: постановка проблемы. Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке: проблемы, пути решения : материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. : в 3 ч. 2018. С. 212–216.


Переглядів анотації: 873
Завантажень PDF: 1342
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології