Дисциплінарна відповідальність суддів за порушення засад рівності та змагальності

 • Василь СТРАТОНОВ

  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету

  м. Херсон, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-7548-0630
 • Володимир РИБАЛКО

  кандидат юридичних наук, адвокат, головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-9939-4713

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за підпунктом «г» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (порушення засади рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості). Розглянуто конкретні приклади, зокрема з практики Великої Палати Верховного Суду. Акцентовано на важливості розмежування підпункту «г» із суміжними підставами дисциплінарної відповідальності суддів на основі їх співвідношення (коли одні поглинають інші, а коли вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю), адже від цього безпосередньо залежить призначене судді покарання. Зауважено, що непереконливим є підхід, за якого через формальні процесуальні порушення в кваліфікації дій судді нівелюється серйозність порушення та його наслідки. З огляду на абстрактність підстав дисциплінарної відповідальності, такі помилки у кваліфікації дій судді не повинні автоматично призводити до пом’якшення дисциплінарного стягнення. Передусім слід зважати на серйозність порушень та їхні негативні наслідки. Аргументовано значущість подальшого наукового дослідження питання співвідношення підпункту «г» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з іншими підставами дисциплінарної відповідальності суддів (випадки, коли наявна конкуренція або вчинене потрібно кваліфікувати за сукупністю дисциплінарних проступків, а також випадки, де наявна ідеальна сукупність). Ця стаття буде корисною не лише дисциплінарним інспекторам і суддям, а й скаржникам, оскільки в ній висвітлено, які саме порушення є перспективними з позицій оскарження поведінки судді у Вищій раді правосуддя за підпунктом «г» пункту 1 частини 1 статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 

Ключові слова: суд; суддя; судовий процес; дисциплінарна відповідальність; принцип рівності; змагальність сторін; докази

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Василь СТРАТОНОВ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету

м. Херсон, Україна

Володимир РИБАЛКО

кандидат юридичних наук, адвокат, головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя

м. Київ, Україна

Посилання

Антонюк Н., Верба-Сидор О., Пашук Т., Рабінович С. Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика : монографія. Львів : Медицина і право, 2020. 249 с.

Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя і судова практика в дисциплінарних справах стосовно суддів в 2019–2020 роках : аналітичний звіт з рекомендаціями за результатами моніторингу ГО «Центр демократії та верховенства права». Київ, 2021.

Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 1. С. 178–186. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2012_1_37

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2021 році. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/zvit_2021.pdf

Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2020 році. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/informaciyno-analitychnyy_zvit_za_2020_rik.pdf

Kaplina O., Tumanyants A. ECtHR decisions that influenced the criminal procedure of Ukraine. Access to Justice in Eastern Europethis link is disabled. 2021. No. 4 (1). Р. 102–121. doi: 10.33327/AJEE-18-4.1-a000048

Мамка Г. М. Визнання доказів недопустимими як процесуальний наслідок недотримання та порушення засад кримінального процесу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. Т. 3. С. 158–162. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/6/tom_3/33.pdf

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія. Харків : Право, 2008. 240 с. URL: https://constitutionalist.com.ua/osnovopolozhni-pryntsypy-prava-zmistovna-kharakterystyka/

Рабінович П. М. Принципи права. Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю. С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, Т. 5. 2003. С. 128. URL: https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Law_full.pdf

Сімонишина Ж. В., Рибалко В. О. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів : практ. посіб. Львів : Вікторія Кундельська, 2023. С. 63.

Стратонов В. М., Кельман М. С. Загальна теорія права : підручник. Вид. 6-те, доповн. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 742 с. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/17200/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%90%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90_%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90_print.pdf?sequence=1

Загальна теорія держави і права : підручник / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. С. 197–198.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті