Сучасний стан наукових розвідок психологічного портретування (профайлінгу) як психодіагностичного інструментарію

  • Ірина ГАМАН

    аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0009-0002-0387-550X

Анотація

Анотація. Стаття присвячена проблематиці профайлінгу – сучасної технології створення так званого психологічного портрета особи, яка становить інтерес щодо різних сфер суспільного буття. Актуальність дослідження профайлінгу в сучасних умовах розвитку Української держави набула особливої значущості в умовах агресії рф, що, поряд із повсякденними завданнями протидії злочинності та розшуку правопорушників, сформувало виклики з протидії колабораціонізму, тероризму, ворожій навалі, воєнним злочинам. Розшук й ідентифікація винних осіб на основі створення їхніх психологічних портретів становить мету участі фахівців-профайлерів у досягненні очікуваної перемоги над ворогом. Мета статті полягає в здійсненні теоретико-компілятивного аналізу сучасного наукового та практичного здобутків у сфері профайлінгу, упровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду використання профайлінгових технологій, їх адаптації до українського сьогодення. Методологію дослідження визначає низка загальнонаукових методів і фахових психологічних підходів. Зокрема, аналіз, узагальнення, порівняння тощо використано для виокремлення змістовних характеристик наукових публікацій. Системний підхід зумовив формування цілісної та комплексної оцінки наукового здобутку, а контент-аналіз визначив спроможність окреслити найвагоміший внесок дослідників проблеми та перспективність практичного застосування їхніх висновків і пропозицій. Наукова новизна полягає в спрямованій та доцільній селекції наукових і практичних публікацій, висновки яких сприятимуть подальшій експериментальній роботі щодо формування методичного комплексу прийомів профайлінгу для розширення критеріїв уточнення психологічного портретування. Практична значущість статті зумовлена тим, що на основі аналізу конкретних досліджень сформовано уявлення про необхідний комплекс психологічних методів і методик фахового профайлінгу

 

Ключові слова: психологія; комунікація; інформація; перевірка; правопорушник; психологічний портрет; моральна норма

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина ГАМАН

аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Болдирєва К. Ю. Метод профайлінгу у практиці боротьби зі злочинністю. Одеса, 2020. 36 с.

Canter D., Heritage R. A Multivariate Model of Sexual Offence Behavior. The Journal of Forensic Psychiatry. 1989. Vol. 1. Р. 61–74.

Дідковська-Бідюк М. В. Профайлінг як метод профілактики протиправних дій. Юридична психологія. 2017. № 2 (21). С. 165–175.

Дідковська-Бідюк М. В. Психолого-правові засади використання профайлінгу в діяльності Національної поліції : дис. ... д-ра філософії : 053. Київ, 2021. 189 с.

Garcia N. The use of criminal profiling in cybercrime investigations. Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Cybersecurity. URL: https://www.researchgate.net/publication/327187114

Галустян О. А., Захаренко Л. М. Технології профайлінгу в слідчій діяльності : метод. рек. / за заг. ред. О. І. Мотляха. Київ : Освіта України, 2019, 45 с.

Kapoor P, Chowdhry A. Salivary signature in forensic profiling: A scoping review. Journal of Forensic Dental Sciences. 2018. No. 3 (10). P. 123–127. doi: 10.4103/jfo.jfds_30_18

Казміренко В. П. Використання технологій профайлінгу поліцією зарубіжних країн. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 6. Т. 1. С. 178–182. doi: 10.32844/2618-1258.2020.6-1.45

Колесніченко О. С. Технології профайлінгу у діяльності працівників національної поліції. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 6. С. 203–208. doi: 10.32844/2618-1258.2020.6-1.48

Корольов В. Застосування профайлінгу на державному кордоні України. Підприємство, господарство і право. 2019. № 3. С. 327–330. (Серія «Криміналістика»).

Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури : наук.-практ. вид. / за заг. ред. Дж. Перлина. Львів : Астролябія, 2011. 632 с.

Profiling and serial crime: Theoretical and practical Issues / W. Petherick (Ed.). 3rd ed. Elsevier, 2013. doi: 10.1016/B978-1-4557-3174-9.00019-7

Petherick W., Ferguson C. Behavioral consistency, the homology assumption, and the problems of induction / W. Petherick (Ed.). In Profiling and Serial Crime: Theoretical and Practical Issues. 3rd ed. Elsevier, 2013. P. 37–61. doi: 10.1016/B978-1-4557-3174-9.00003-3

Pletenets V. M. Features of the use of profiling in detecting evidence of resistance to an investigation. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2020. No. 5 (57). P. 40–44.

Руль Ю. В., Мартинова Т. О. Психологія профайлінгу : навч. посіб. Київ : Персонал, 2018. 236 с.

Shinder D. Profiling and categorizing cybercriminals. Tech & Work on July 19, 2010. URL: https://www. techrepublic.com/blog/it-security/profiling-and-categorizing-cybercriminals/

Шинкаренко І., Спіцин Г., Подзолкова Т. Моральні та правові виклики щодо використання профайлінгу в протидії злочинності. Науковий вісник ДДУВС. 2021. Спецвип. № 2. C. 298–306. doi: 10.31733/2078-3566-2021-6-298-306

Телійчук В. Г., Зінченко С. С. Щодо застосування профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності підрозділами кримінальної поліції Національної поліції України. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 12. С. 184–193. doi: 10.32850/LB2414-4207.2020.12.25

Цільмак О. М. Загальні положення криміналістичного профайлінгу. Юридична психологія. 2019. № 1 (24). С. 54–61. doi: 10.33270/03192401.54

Цільмак О. М. Запровадження криміналістичного профайлінгу у діяльність органів Національної поліції України. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 30 листоп. 2018 р.). Одеса : Одес. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 67–68.

Тихоненко О. О. Проблематика профайлінгу в рамках управління державною безпекою. Право та державне управління. 2020. № 3. С. 82–89. doi: 10.32840/pdu.2020.3.12

Тихоненко О. О. Механізми профайлінгу в сфері виявлення загроз в державній безпеці : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05. Харків, 2021. 287 с.

Woodhouse B., Petherick W. Metacognition in criminal profiling / W. Petherick (Ed.). In Profiling and Serial Crime:Theoretical and Practical Issues. 3-rd ed. Untied Kingdom : Elsevier, 2013. P. 185–206. doi: 10.1016/B978-1-4557-3174-9.00010-0

Зачек О. І., Дмитрик Ю. І. Застосування профайлінгу для протидії кіберзлочинності. Соціально-правові студії. 2020. Вип. 4 (10). С. 94–100. doi: 10.32518/2617-4162-2020-4-94-100


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті