Зміст і структура поняття психологічної готовності особистості до професійної діяльності

  • A. Bakhtov здобувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ; e-mail: bah1@ua; ORCID 0000-0001-9912-8298
Ключові слова: психологічна готовність, професійна діяльність, структура психологічної готовності

Анотація

З’ясовано зміст і сутність поняття «психологічна готовність до діяльності». Проаналізовано  визначення поняття психологічної готовності до різних видів діяльності (професійної, трудової, спортивної, військової тощо). Висвітлено проблему готовності з позицій різних теоретичних концепцій: функціональної, особистісної та комплексної. Вивчено основні типи структур психологічної готовності особистості до професійної діяльності, а саме три-, чотири-, п’яти- і шестикомпонентну моделі. Розглядаючи структуру психологічної готовності крізь призму дослідження психологічної готовності поліцейського до службової діяльності, встановлено оптимальну її компонентність.   Оптимальною структурою психологічної готовності для цього дослідження запропоновано чотирикомпонентну модель, а структурними складовими психологічної готовності поліцейського до службової діяльності визначено мотиваційний, когнітивний, операціональний, особистісний компоненти. Здійснений аналіз відкриває перспективи подальшого дослідження проблеми психологічної готовності поліцейського до службової діяльності в напрямі вивчення загальних характеристик особливих й екстремальних умов діяльності та специфіки психологічної готовності поліцейського до професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

A. Bakhtov
здобувач кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ; e-mail: bah1@ua; ORCID 0000-0001-9912-8298

Переглядів анотації: 983
Завантажень PDF: 210
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності