Структурні компоненти готовності слідчого до професійної діяльності

  • О. Пасько

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса

    https://orcid.org/0000-0001-9555-1101

Анотація

Метою статті є узагальнення наукового стану розроблення та уніфікація єдиної структури компонентів готовності працівників органів досудового розслідування до професійної діяльності. Це надасть можливість визначити певні критерії вимог, яким повинен відповідати сучасний висококваліфікований та компетентний слідчий. Методологія. Для виконання поставлених завдань, з метою вивчення різних поглядів, уточнення змісту окремих понять, сутності компонентів готовності слідчого до професійної діяльності використано теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних, систематизацію  тощо. Наукова новизна полягає в тому, що: удосконалено структурні елементи, які є компонентами готовності слідчого до професійної діяльності, з урахуванням функціональних обов’язків працівників органів досудового розслідування; уперше запропоновано визначати мотиваційний компонент не як окремий елемент, а як пусковий механізм для інших взаємопов’язаних компонентів (емоційного, когнітивного та діяльнісного); подальшого розвитку набула необхідність у процесі професійного відбору кадрів до Національної поліції України враховувати компоненти як обов’язкову складову, якій повинен відповідати слідчий. Висновки. У роботі проаналізовано наукові підходи дослідження компонентів готовності слідчого до професійної діяльності й визначено елементи, які є її структурними компонентами: емоційний, когнітивний і діяльнісний, які детерміновані мотиваційним. Акцентовано на тому, що зазначені компоненти є взаємопов’язаними та взаємозалежними, і їх урахування є важливим у процесі професійного відбору кадрів до Національної поліції України.

Ключові слова: готовність; компонент; емоційний; когнітивний; діяльнісний; мотиваційний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Пасько

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та психології Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса

Посилання

Андрієвський І. І. Особистісна відповідальність як рушійна сила розвитку психологічної готовності майбутніх фахівців медичної сфери до професійної діяльності. Psychological journal. 2019. Т. 5. Вип. 11. С. 34–48. doi: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11

Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives : Handbook 1. Published Simultaneously in the Dominion of Canada, 1956. 654 p.

Богдан Л. М Психологічна готовність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми психології. 2016. Т. ХІ. Вип. 14. С. 5–13. doi: https://doi.org/10.1038/nri933.

Харцій О. М., Перевозна Т. О., Лубенець С. В. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління. Наука і освіта. 2016. № 7. С. 40–44. doi: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-7-8.

Кот Г. М. Формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2017. № 27. С. 66–70. (Серія «Психологія. Педагогіка». doi: https://doi.org/0000-0002-5670-9743.

Курнишев Ю., Палагнюк Т., Гауряк О., Осадець М. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. 2019. № 18. С. 8–20. (Серія «Професійна педагогіка»). doi: https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.125-130.

Кибальна Н. Готовність до управлінської діяльності в контексті оптимізації професійної підготовки начальників караулів пожежнорятувальних підрозділів. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 3 (10). С. 127–134.

Manfred F. R. The Leadership Mystique: A User’s Manual for the Human Enterpris. Financial Times Prentice Hall, 2001. 326 p.

Матохнюк Л. О. Формування психологічної готовності майбутніх інженерів-прикордонників до професійної діяльності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Хмельницкий, 2006. 20 с. doi: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017.

Медведєв В. С. Особистість слідчого як проблема юридичної психології. Право і безпека. 2019. № 1 (72).

С. 97–103. doi: https://doi.org/10.32631/pb.2019.1.133.

Поканевич О. А. Аспекти формування психологічної готовності пожежних-рятувальників до екстремального виду діяльності. Psychological journal. 2019. № 7. С. 122–129. doi: https://doi.org g/0000-0002-8948-3816.


Переглядів анотації: 280
Завантажень PDF: 702
Опубліковано
2020-11-26
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності