Превенція булінгу в освітньому середовищі

  • Ю. Суденко

    ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-7188-5342

Анотація

Метою статті є аналіз іноземного доробку у сфері превенції булінгу, з’ясування найефективніших її різновидів, напрямів й умов реалізації методології запобігання булінг-поведінці в дитячих осередках. Також висвітлено суспільну та індивідуально-психологічну зумовленість булінгу, перспективи законодавчого й виховного впливу на шкільний булінг. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. У науковому дослідженні використано комплекс методів: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння та узагальнення літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні (спостереження, опитування, тестування); порівняльно-правовий – під час аналізу законодавства й наукових категорій, історико-правовий, розвитку наукових поглядів на зазначене проблемне питання. Наукова новизна полягає в запровадженні та реалізації на території держави комплексної програми щодо превенції (профілактики) запобігання булінгу в дитячому, зокрема освітньому, середовищі. Висновки. Булінг є поширеним явищем, яке несприятливо впливає на формування особистості та соціально-психологічну адаптацію як булера, так і його жертви. Аналіз сучасних робіт, присвячених проблемам булінгу в освітньому середовищі, спонукає до глибокого й систематичного вивчення цього феномену, пошуку новітніх методик для його подолання.

Ключові слова: булінг; булер; жертва; дитина; підліток; освітнє середовище.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Суденко

ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Бех І. Педагог у психологічно доцільній виховній самопрезентації. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. Івано-Франківськ : НАІР, 2014. Вип. 4. С. 13–15.

Дубровина И. Школьная психологическая служба: вопросы теории и практики. М. : Педагогика, 1991. 230 с.

Дуткевич Т. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2012. 424 с.

Лалак Н., Пеняк В. Шкільний булінг як актуальна педагогічна проблема сьогодення. Освіта і наука. 2019. Вип. 1 (26) С. 132–136. doi: 10.31339/2617-0833-2019-1(26)-132-136.

Лушпай Л. Досвід Великої Британії щодо подолання булінгу у середній школі. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль : Стереоарт, 2014. 802 с.

Мельник О. Особистісна і професійна самодостатність старшокласника: теоретичні та прикладні аспекти. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. Івано-Франківськ : НАІР, 2014. Вип. 4. С. 22–29.

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 груд. 2019 р. № 1646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20.

Olweus D. Bullyvictim problems in school: Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education. 1997. No. 4. Vol. 12. P. 495–510. doi: https://doi.org/10.1007/BF03172807.

Селиванова О., Шевцова Т. Профилактика агрессивности и жестокости в образовательном учреждении : монография. Тюмень : Тюмен. гос. ун-т, 2011. 232 с.

Стельмах С., Ясінський В. Попередження та подолання насильства в загальноосвітніх закладах: зарубіжний досвід. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університетуту ім. І. Огієнка. 2013. Вип. 23 (2). С. 103–104.

Цыпин А. А. Буллинг как психотравматический фактор школьной воспитательной среды. Прикладная психология и педагогика. 2017. № 4. Вып. 3. С. 18–28. doi: doi.org/10.12737/article_5c082a0b790897.46765010.

Воронцова Т., Пономаренко В. Вчимося жити разом : практикум для учнів. Київ : Алатон, 2016. 307 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України від 18 груд. 2018 р. № 2657-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2657-19.


Переглядів анотації: 332
Завантажень PDF: 482
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології