Посттравматичний синдром жінок, які зазнали насильства

  • І. Словська

    доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства і природокористування, м. Рівне

    https://orcid.org/0000-0001-9587-2300

Анотація

Стаття присвячена аналізу ситуації, пов’язаної з гендерною рівністю в Україні. Досліджено причини гендерного насильства, запропоновано шляхи подолання цього негативного явища. Визначено термін «посттравматичний синдром», можливості мінімізації його наслідків. Зауважено, що насильство над жінками має низку складних причин, а нинішня криза в країні, замовчування дилеми в суспільстві, поширеність гендерних стереотипів і недостатній рівень обізнаності про права жінок лише загострюють ситуацію. Проблема насильства на міжнародному рівні визнана не просто складником проблеми запобігання насильству щодо жінок, а порушенням прав жінок і людини загалом. Україна як держава може надати адекватний юридичний захист потерпілим жінкам, оскільки для цього є всі законодавчо передбачені підстави. Мета статті – з’ясувати особливості посттравматичного синдрому жінок, які зазнали насильства; завдання: схарактеризувати поняття посттравматичного синдрому; окреслити тенденції розвитку насильства щодо жінок в українському суспільстві; зʼясувати можливі шляхи подолання чи мінімізації негативних явищ. Методологією дослідження є гносеологічний та онтологічний підходи до предмета аналізу. Наукова новизна рукопису полягає в тому, що: 1) дістала подальший науковий розвиток доктрина прав жінок у сучасному суспільстві й державі; 2) удосконалено теоретичний матеріал з проблематики гендерної рівності й гендерного насильства; 3) зосереджено увагу на аналізі ефективності діяльності органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, у зазначеній царині; 4) засвідчено необхідність формування нової ідеології гендерної рівності. Висновки. У статті обґрунтовано необхідність навчання та просвітницької діяльності, аби в практичній площині реалізовувалися декларовані законодавством принципи гендерності й захисту феміністичних прав і свобод.

Ключові слова: права жінок; ідеологія; посттравматичний синдром; органи держави; гендерна рівність; насильство.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Словська

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства і природокористування, м. Рівне

Посилання

Білан О. П. Основні кваліфікуючі ознаки правочинів, які порушують моральні засади суспільства. Форум Права. 2018. № 5. С. 6–12. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.2529910.

Попередження насильства щодо жінок та дівчат у м. Києві: модель особливості, перспективи : навч.-метод. посіб. / [Я. І. Бордіян, Т. В. Журавель, О. Л. Кулаковська та ін.] : Київ ; Калита, 2017. 98 с.

Bravo-Baumann H. Capitalisation of experiences on the contribution of livestock projects to gender issues: Working Document. Bern, Swiss Agency for Development and Cooperation, 2000.

Дахова І. І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського Суду з прав людини. Форум Права. 2018. № 4. С. 17–25. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1467599.

Дрішлюк А. І. Норми моралі в системі джерел цивільного права України. Приватне право і підприємництво. 2014. Вип. 13. С. 35–38.

FAO. Gender: the key to sustainability and food security. SD Dimensions, May 1997. URL: http://www.fao.org/home/ru.

Федорець А., Чернега Є. Не хочу думати про це. Як переживати травматичні події. The village. 2020. URL: https://www.the-village.com.ua/village/knowledge/simple-words/296975-ne-hochu-dumati-pro-tse-yak-perezhivati-travmatichni-podiyi.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами : міжнар. док. від 11 трав. 2011 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu11251?an=2.

Козырев М. С. Историческое развитие идеологии. Вестник Костромского государственного университета. 2014. № 20 (1). С. 122–126.

Марущак О. А. Щодо сучасного розуміння та значення ідеології. Форум права. 2020. № 2. С. 92–101. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.3883817.

Михайличенко В. Ю. Понятие о травматизме. Травматический шок. Синдром длительного сдавливания : лекция. URL: http://ma.cfuv.ru/docs/203662/lecture5.pdf.

Насильство щодо жінок залишатиметься поширеним явищем, якщо боротьба з ним не стане для правоохоронних органів України пріоритетом. EUAM.Ukraine. 2017. URL: https://www.euam-ukraine.eu/ua/news/ opinion/violence-against-women-will-remain-widespread-if-ukrainian-law-enforcement-bodies-do-not-make-it-a-priority/.

ООН: одна з трьох жінок зазнає фізичного, сексуального насильства. Радіо Свобода. 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-nasylstvo-proty-zhinok/30291028.html.

Савчин М. В. Сучасні тенденції конституціоналізму у контексті глобалізації та правового плюралізму : монографія. Ужгород : РІК-У, 2018. 440 с

Sex and gender: What is the difference? Medical News Today. 2018. URL: https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363.

Як спілкуватися з людьми, які мають травматичний досвід. 2020. URL: https://suprun.doctor/zdorovya/yak-spilkuvatisya-z-lyudmi-yaki-mayut-travmatichnij-dosvid.html?=page1061.

Закликаємо ратифікувати Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами). Gender culture center. 2020. URL: https://www.genderculturecentre.org/zaklikaiemo-ratifikuvati-stambulsk.

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 7 груд. 2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text.

Зінсу О. Соціальні та юридично-психологічні аспекти домашнього насильства. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1. С. 79–87. doi: https://orcid.org/0000-0003-3801-6203.


Переглядів анотації: 255
Завантажень PDF: 622
Опубліковано
2021-06-01
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології