Особливості реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин

  • Я. Галич

    лікар-психіатр, психотерапевт, начальник відділення межових станів клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-5122-546X

Анотація

Метою статті є вивчення особливостей реабілітаційного процесу осіб із залежністю від психоактивних речовин. Методологія. Методологічну основу статті становлять наукові концепції вивчення адиктивної поведінки, а саме хімічних залежностей. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Розглянуто класифікацію психоактивних речовин і їхній вплив на фізичний і  психічний стан. Схарактеризовано психологічні підходи до проблеми наркозалежних на підставі провідних напрямів у психології та найбільш розроблених теорій. Розкрито значення профілактики вживання наркотичних речовин у системі реабілітації наркологічно залежних. Виокремлено моделі адиктивної поведінки як форми девіацій. Розглянуто провідні психологічні проблеми, які виникають унаслідок вживання наркотичних речовин. Проаналізовано алгоритм проведення медико-психологічної реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин. Визначено поведінкові та психоемоційні вияви в осіб із залежністю від психоактивних речовин. З огляду на зазначене,  схарактеризовано основні напрями реабілітаційної роботи й особливості їх реалізації. Висвітлено особливості системи реабілітації наркозалежних. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо особливостей медико-соціальної реабілітації залежних від психоактивних речовин. Висновки. Визначено особливості проведення медичного та медико-психологічного етапів у системі реабілітації осіб із залежністю від психоактивних речовин. Обґрунтовано ефективність підходів, які використовують під час консультацій фахівці загального соматичного профілю, спрямованих на інформування щодо наслідків вживання наркотичних речовин.

Ключові слова: психоактивні речовини; адиктивна поведінка; хімічна залежність; медико-психологічна реабілітація; реабілітаційне середовище.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Я. Галич

лікар-психіатр, психотерапевт, начальник відділення межових станів клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

Посилання

Павлова С. Девиантное поведение и причины его возникновения. Успехи современной науки и образования. 2016. № 2 (6). С. 129–131.

Галяутдинова С. К проблеме понимания аддикции и зависимости отечественными и зарубежными исследователями. Вестник Башкирского университета. 2013. № 18 (1). С. 233.

Короленко Ц. Адиктивна поведінка. Загальна характеристика та закономірності розвитку. Психіатрія та медична психологія. 2000. № 1 (2). С. 8–15.

Денисенко M. M. Адикції у хворих на тривожно-фобічні розлади (діагностика та лікування). Вісник наукових досліджень. 2017. № 3. С. 97–104. doi: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.3.8086.

Kutashov V. The study of clinical and psychological characteristics of people who use drugs. Системний аналіз та управління в біомедичних системах. 2015. № 14 (2). С. 264.

Азарова О. Девіації та адикції: Антропологічний підхід. Фонд науки та освіти. 2016. № 68.

Трунова І., Авласович В. Наркоманія як соціальна небезпека для молоді. eSSUIR – Electronic Sumy State University Institutional Repository. 2016. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45319.

Podolian V. Adolescent drug addiction in Ukraine: Medical, social and psychological aspects. One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 2021. No. 55 (2). P. 7–16. doi: https://doi.org/10.33273/2663-9726-2021-55-2-7-16.

Курділь Н. Продукти природного опію в сучасній структурі наркотичних отруєнь (огляд літератури та результати скринінгу на наркотики у 1990-2020 рр.). One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 2021. № 54 (1). С. 64–72. doi: https://doi.org/10.33273/2663-9726-2021-54-1-64-72.

Shylova M., Dothenko M. Methadone use during HIV infection treatment in people who inject drugs. Resept. 2021. № 3. С. 357–362. doi: https://doi.org/10.34883/pi.2021.24.3.005.

Fung H. Motivating drug addicts for treatment. 2017. doi: https://doi.org/10.5353/th_b3124667.

Козярук О. Суб’єкт контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсів або фальсифікованих лікарських засобів. Юридичний вісник. 2021. № 6. С. 351–359. doi: https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2066.

Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. Десятий перегляд / пер. В. Пономаренко, А. Нагорна, Г. Панасенко. Київ : Здоров’я, 2001. Т. 3. 817 с.

Addiction lives: Wayne hall. Addiction. 2017. No. 113 (3). P. 564–567. doi: https://doi.org/10.1111/add.13965.

Restrepo Escobar S. M. Drugs and addictive behavior. Drugs and Addictive Behavior. 2016. Vol. 1. No. 1. doi: https://doi.org/10.21501/24631779.1762.

Сердюк О. Соціальна робота з особами з наркотичною та алкогольною залежністю. Соціальна робота в органах внутрішніх справ України : навч. посіб. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2006. С. 303–324.

Drugs and addictive behavior. doi: https://doi.org/10.21501/issn.2463-1779.

Чернецька Ю. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05. Старобільськ, 2016. 522 с. URL: http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/chernetska_d.pdf.

Европейский школьный исследовательский проект по алкоголю и наркотикам. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). URL: http://www.espad.org/.

Устінова Л. Актуальні питання профілактики та виявлення пияцтва, наркотичної залежності та токсикоманії. Медицина невідкладних станів. 2018. № 7 (94). С. 59‒64.

Havenko L., Bitenskyi V. Psykhiatriia i narkolohiia. VSV «Medytsyna». 2015. No. 1. P. 512.

Fattore L. Considering gender in cannabinoid research: A step towards personalized treatment of marijuana addicts. 2012. Drug Testing and Analysis. No. 5 (1). P. 57–61. doi: https://doi.org/10.1002/dta.1401.

Does prison-based rehabilitation of drug-addicts work? New Scientist. 2008. No. 197 (2648). Р. 7. doi: https://doi.org/10.1016/s0262-4079(08)60696-x.

Satel S. L. 4 is drug addiction a brain disease? Drug Addiction and Drug Policy. 2001. No. 1. P. 18–143. doi: https://doi.org/10.4159/9780674038622-005.

Wong W. A. Adolescent drug addicts and their search for identity. 2020. doi: https://doi.org/10.5353/th_b3124644.

Hofmann S. The efficacy of cognitive behavioraltherapy: a review of meta-analyses. Cognit Ther Res. 2012. No. 36 (5). P. 427–440. doi: https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1.

Лисенюк В. П. Реабілітаційна медицина: основні поняття та дефініції. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. 2018. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/34537.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2022-11-21
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології