Токсикоманія як вид девіантної поведінки

  • Я. Галич

    лікар-психіатр, психотерапевт, начальник відділення межових станів клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-5122-546X
  • О. Лашин

    кандидат медичних наук, заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-7883-584X

Анотація

Метою статті є вивчення передумов формування та перебігу токсикоманії як виду девіантної поведінки. Методологія. Методологічне підґрунтя статті становлять наукові концепції вивчення девіантної та адиктивної поведінки, а саме – хімічних залежностей. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Розглянуто класифікацію токсикоманій, спричинених зловживанням опіоїдів, транквілізаторів, снодійних препаратів, психостимуляторів, галюциногенів, визначено їхній вплив на фізичний і психічний стан особистості. Схарактеризовано динаміку формування залежності відповідно до частоти вживання хімічної речовини та наслідки з боку психофізіологічного стану. Окреслено значення спадкових механізмів формування хвороб патологічної залежності та соціальних передумов формування залежності від наркотичних речовин. Визначено основні детермінанти формування психічної залежності серед яких домінуючою є неусвідомлюване прагнення та потреба в уникненні реальності. Розглянуто й описано наслідки зловживання хімічними речовинами та їхнього впливу на когнітивну сферу особистості, схарактеризовано соматичні вияви. Проаналізовано різні моделі етіології адикцій. Окреслено основні постінтоксикаційні та поведінкові й психоемоційні вияви в осіб із залежністю від хімічних речовин. Обґрунтовано прогнози щодо подальшого загострення стану. Розкрито значення біологічного радикала схильності у формуванні хвороб патологічної залежності. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо особливостей розвитку токсикоманії як форми девіантної поведінки через зловживання хімічними речовинами. Висновки. Визначено детермінанти розвитку токсикоманії, значення індивідуальних спадково-генетичних особливостей біохімічних процесів організму людини, що можуть зумовлювати схильність до виникнення залежності й девіантної поведінки.

Ключові слова: девіантна поведінка; адиктивна поведінка; токсикоманія; зловживання; психологічна залежність; наркоманія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Я. Галич

лікар-психіатр, психотерапевт, начальник відділення межових станів клініки психіатричної (з палатами для наркологічних хворих) Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

О. Лашин

кандидат медичних наук, заступник начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ

Посилання

Короленко Ц. Адиктивна поведінка. Загальна характеристика та закономірності розвитку. Психіатрія та медична психологія. 2000. № 1 (2). С. 8–15.

Устінова Л. Актуальні питання профілактики та виявлення пияцтва, наркотичної залежності та токсикоманії. Медицина невідкладних станів. 2018. № 7 (94). С 59‒64.

Психіатрія і наркологія : підручник / [В. Л. Гавенко, В. С. Бітенський, В. А. Абрамов та ін.]. 2-ге вид., переробл. і доповн. ; за ред. В. Л. Гавенка, В. С. Бітенського. Київ : Медицина. 2015. 512 с.

Satel S. L. 4 is drug addiction a brain disease? Drug Addiction and Drug Policy. 2001. Р. 118–143. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674038622-005.

Психіатрія та наркологія. Інструменти вимірювання залежностей : навч. посіб. / кол. авт. ; за ред. О. О. Сердюка, В. В. Чугунова. Харків–Запоріжжя, 2022. 272 с. DOI: https://doi.org/10.32631/msu2022.

Drugs and addictive behavior : journal. 2019. Vol. 4. No. 2. DOI: https://doi.org/10.21501/issn.2463-1779

PodolianV. M. Adolescent drug addiction in Ukraine: medical, social and psychological aspects. One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 2021. No. 55 (2). P.7–16. DOI: https://doi.org/10.33273/2663-9726-2021-55-2-7-16.

Restrepo Escobar S. M. Consumo De Alcohol En Universitarios Y Su Relación Con Los Factores De Riesgo 2011. Drugs and Addictive Behavior. 2016. No. 1 (1). DOI: https://doi.org/10.21501/24631779.1762.

Fung H. Motivating drug addicts for treatment. 2017. DOI: https://doi.org/10.5353/th_b3124667.

Kyrkoulis G., Stamatopoulou D. A study on the relationship between self-concept and physical self-concept of drug addicts and former drug addicts. PsycEXTRA Dataset. 2003. DOI: https://doi.org/10.1037/e547922012-203.

Bennett M. I. Opioids. Neuropathic Pain. 2010. P. 125–136. DOI: https://doi.org/10.1093/med/9780199563678.003.001.

Knaggs R. Opioids, opioids and more opioids. British Journal of Pain. 2019. No. 13 (3). P. 135–136. DOI: https://doi.org/10.1177/2049463719854779.

Atropine. Reactions Weekly 1859. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s40278-021-97161-9.

Курділь Н. Продукти природного опію в сучасній структурі наркотичних отруєнь (огляд літератури та результати скринінгу на наркотики у 1990–2020 рр.). One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 2021. № 54 (1). С. 64–72. DOI: https://doi.org/10.33273/2663-9726-2021-54-1-64-72.

Monnery D. THINK Delirium: A Step-wise Approach to Recognising and Managing Delirium in Palliative Care. May 2019. DOI: https://doi.org/10.26226/morressier.5c76c8bce2ea5a72376126d1.

Page M., Ely M. Delirium, a patient testimony. Delirium in Critical Care. 2015. P. xiv–xviii. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139924184.

Bevzuyk D. А., Levicheva N. А. The Mechanisms of Developing the Withdrawal Syndrome by Non-Chemical Dependence and its Correction in the Experiment. Ukraïnsʹkij Žurnal Medicini, Bìologìï Ta Sportu. 2018. No. 3 (4). P. 179–183. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs03.04.179.

Wong W. A. Adolescent drug addicts and their search for identity : dissertation. China – Hong Kong : Open Dissertation Press, 2020. DOI: 10.5353/th_b3124644.

Юсько В. А. Компаративний аналіз проявів девіантної поведінки серед українських підлітків (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія).. Київ, 2020. 98 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35919.

Siegel R. K. Hallucinogens and attentional dysfunction: a model for drug effects and reality testing. The Psychopharmacology of Hallucinogens. 1978. P. 268–296. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-0-08-021938-7.50021-7.

Авласович В. В., Трунова І. О. Наркоманія як соціальна небезпека для молоді. Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали ІV Всеукр. міжвуз. наук.-тех. конф. (Суми, 19–22 квіт. 2016 р.) :

у 2 ч. Суми : СумДУ, 2016. Ч. 2. С. 28. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45319.

Rastegar D. A. Hallucinogens and Dissociatives. ASAM Handbook of Addiction Medicine. 2020. P. 219–238. DOI: https://doi.org/10.1093/med/9780197506172.003.0009.

Addiction lives: Wayne hall. Addiction. 2017. No. 113 (3). P. 564–567. DOI: https://doi.org/10.1111/add.13965.

Evropejskij shkolnyj issledovatelskij proekt po alkogolyu i narkotikam. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), URL: http://www.espad.org/.

Fattore L. Considering gender in cannabinoid research: A step towards personalized treatment of marijuana addicts. Drug Testing and Analysis. 2012. No. 5 (1). P. 57–61. DOI: https://doi.org/10.1002/dta.1401.

Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. Десятий перегляд / пер. В. Пономаренко, А. Нагорна, Г. Панасенко. Київ : Здоров’я, 2001. Т. 3. 817 с.

Силенко Е. В. Тютюнова залежність. Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали ІV Всеукр. міжвуз. наук.-тех. конф. (Суми, 19–22 квіт. 2016 р.) : у 2 ч. Суми : СумДУ, 2016. Ч. 2. С. 66. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45437.

Nutt D. J., Nestor L. J. Nicotine addiction. Oxford Medicine Online, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/med/9780198797746.003.0011.

Шинкаренко І., Міна Р., Лукомська A. Адиктивна (залежна) поведінка як форма девіантної поведінки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 6 (6). С. 560–566. DOI: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2021-6-560-566.


Переглядів анотації: 174
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології