Булінг як різновид насилля в закладах освіти

  • Ю. Суденко

    доктор філософії, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0001-7188-5342

Анотація

Здоров’я та безпека – те, що в державній політиці та й в системі освіти має вагоме значення. На тлі зниження народжуваності в умовах воєнного стану відбувається погіршення якості здоров’я дітей, збільшується рівень соціальної дезадаптації та різних варіантів девіантної поведінки дітей. Саме тому дитяча неконтрольована жорстокість стосовно однолітків (булінг) є темою, актуальність якої поступово зростає в суспільстві. Існує безліч факторів булінгу в освітньому просторі: сім’я, яка опинилася в складних життєвих обставинах, негативне оточення дитини, високе (або низьке) матеріальне становище, уседозволеність, безкарність, агресивний вплив засобів масової інформації тощо. Практично в кожному закладі освіти, незалежно від форми власності та розташування, є принаймні один клас, у якому наявні факти глузувань і відкритих знущань. Головна проблема в тому, що в групі ризику може опинитися практично будь-хто. Актуальність. Булінг – одна з найпоширеніших негативних проблем у сучасних закладах освіти, яка створює психологічну напруженість в освітньому середовищі. Наявність булінгу призводить до зниження успішності, підвищення рівня агресії, формування насильницької поведінки, емоційні та невротичні проблеми. Часто жертви булінгу зазнають не лише психологічних, а й фізичних травми, що значно послаблює їхнє становище в колективі та спричиняє посилення тиску з боку агресора. Це форма жорстокого поводження, коли фізично чи психічно сильний індивід групи отримує задоволення, завдаючи болю або насміхаючись, домагаючись покірності та поступок, заволодіваючи майном слабшого. Жертви булінгу схильні відчувати сором і невпевненість, але вважають за краще не повідомляти про знущання та приниження. Мета статті полягає в комплексному дослідженні булінгу як загрози безпечному освітньому середовищу та вихованню повноцінного молодого покоління України. Завданням статті є характеристика ознак булінгу, аналіз його видів, визначення причин й умов його виникнення. Методологія. Діалектичний метод становить основу дослідження, адже сприяв виявленню особливостей розвитку булінгу в освітньому просторі. За допомогою системно-структурного методу розглянуто основні складові булінгу. Зазначені методи використано в комплексі, що забезпечило достовірність результатів наукового пошуку.

Ключові слова: булінг; цькування; насильство; діти; неповнолітні; освітнє середовище.   

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ю. Суденко

доктор філософії, викладач кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Сидорук І. Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 1. С. 169–173. (Серія «Педагогічні науки»).

Education Act. Government of Ontario : [website]. URL: https://www.ontario.ca/laws/statute/90e02/v12.

Булінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення. URL: http://kipt.sumdu.edu.ua/en/k2-listing/item/188.

Король А. Причини та наслідки явища булінгу. Відновне правосуддя в Україні. 2009. № 1–2 (13). С. 84–93.

Alberta’s new anti-bullying law could punish kids who don’t report incidents. Yahoo! News : [website]. URL: https://ca.news.yahoo.com/blogs/dailybrew/alberta-anti-bullying-law-could-punish-kids-don-202355455.html.

Булінг в українських школах : дослідж. UNICEF Ukraine. Директор школи. 2017. № 1/2. С. 7–11.

Судова практика щодо булінгу: відмінності від інших ситуацій. URL: https://pravo.minjust.gov.ua/ua/ articles/1419-sudova-praktika-shhodobulingu-vidminnosti-vid-inshih-situacij.

Алексеєнко Т. Ф. Явища мобінгу та булінгу в стосунках групи і особистості. Шлях освіти. 2012. № 2. С. 12–16.

Система захисту дітей від жорстокого поводження : навч.-метод. посіб. / [Л. Волинець, Т. Дорошок, М. Євсюкова та ін.] ; за ред. К. Левченко, І. Трубавіна. Київ : Держсоцслужба, 2005. 395 с.

Лубенець І. Насильство серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: кримінологічна характеристика та заходи запобігання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2017. 266 с.

The 2021 Florida Statutes. The Florida Legislature : [website]. URL: http://www.leg.state.fl.us/Statutes/ index.cfm?App_mode=Display_Statute&Serch_String=&URL=1000-1099/1006/Sections/1006.147.html

Джуська А., Джуський В. Булінг – порушення права дитини на повагу до її гідності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. 2019. Т. 30 (69). № 2. С. 26–33. (Серія «Юридичні науки»). DOI: https://doi.org/10.32838/1606-3716/2019.3/07.


Переглядів анотації: 17
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології