Теоретичні витоки дослідження потенційної агресії комбатанта після закінчення воєнних дій

  • В. Дембіцький

    науковий співробітник науково-дослідного відділу прикладних військово-соціологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-1049-8100
  • Ю. Підлісний

    старший науковий співробітник науково-дослідного відділу воєнно-психологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5299-2238

Анотація

Метою статті є вивчення передумов дослідження потенціальної агресії комбатанта після закінчення воєнних дій. Методологія. Методологічну основу статті становлять наукові концепції вивчення агресивної поведінки людини в контексті історичного розгляду. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Розкрито змістові характеристики поняття «комбатант» з метою виокремлення понятійного апарату дослідження. Розглянуто низку теоретичних поглядів на детермінацію агресивної поведінки людини в межах філософії, соціології та психології. Схарактеризовано основні розбіжності в тлумаченні феномену «агресія» в найвідоміших теоретичних течіях психологічної науки. Окреслено сутнісні особливості теоретичних передумов розгляду потенційної агресії комбатантів з огляду на актуальні умови воєнних дій у нашій державі. Проаналізовано іноземний досвід виявлення чинників і передумов потенційної агресивної поведінки комбатантів після закінчення воєнних дій. Визначено теоретичні засади подальших теоретико-емпіричних розвідок заявленої проблеми. Обґрунтовано актуальність її опрацювання з огляду на соціальну значущість і значні суспільні й особистісні втрати в разі відсутності належної уваги психологічної спільноти.  Наукова новизна статті полягає в узагальненні теоретичних засад розгляду проблеми потенційно можливих виявів агресії комбатантів після закінчення воєнних дій на території нашої держави. Висновки.  Визначено, що досвід бойових дій та інтенсивність травмування під час воєнного конфлікту значною мірою зумовлюють агресивну поведінку комбатантів після повернення додому. Проблеми із психічним здоров’ям після воєнної місії потенційно детермінуються можливим вживанням алкоголю як засобу змінити реальність чи змиритися з нею.

Ключові слова: комбатант; агресивна поведінка; детермінанти агресивної поведінки; бойовий стрес.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. Дембіцький

науковий співробітник науково-дослідного відділу прикладних військово-соціологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, м. Київ

Ю. Підлісний

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу воєнно-психологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, м. Київ

Посилання

Крайнюк В. М., Корольчук М. С. Психологічне забезпечення психологічного і фізичного здоров’я : навч. посіб. Київ : ІНКОС, 2009. 272 с.

Aldrich G. The Taliban, Al Qaeda, and the determination of illegal combatants. American Journal of International Law. 2002. Vol. 96. P. 891–898.

Sturmey P. Violence and Aggression: Integrating Theory, Research, and Practice. New York, 2022. DOI: httpps://doi.org/10.1007/978-3-031-04386-4.

Karin Österman, Kaj Björkqvist, Kirsti M. J. Lagerspetz, Ari Kaukiainen, L. Rowell Huesmann, Adam Fra̧czek. Peer and Self-Estimated Aggression and Victimization in 8-Year-Old Children From Five Ethnic Groups. Aggressive behavior. 1994. Vol. 20. Issue 6. P. 411–476. DOI: https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:6<471:AIDAB2480200610 >3.0.CO.

Ломакін Г. І. Стрес та бойовий стрес: поняття, симптоми, прояви. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2012. Вип. 12. Ч. І. С. 185–194.

Ломакін Г. І. Соціально-психологічний супровід учасників бойових дій в часи подолання життєвих кризових ситуацій. Діяльнісно-поведінкові фактори життєздатності людини : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 28–29 листоп. 2014 р.). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. С. 191–193.

Ломакін Г. І. Соціально-психологічні складові соціальної роботи з учасниками бойових дій : метод. посіб. Харків : Оберіг, 2014. 168 c.

Macmanus D., Dean K., Al Bakir M., Iversen A. C., Hull L., Fahy T., Wessely S., Fear N. T. Violent behaviour in U.K. military personnel returning home after deployment. Psyhol med. 2012. No. 42 (8). P. 1663–1673. DOI: 10.1017/S0033291711002327.

Macmanus D., Dean K., Iversen A. C., Hull L., Jones N., Fahy T., Wessely S., Fear N. T. Impact of pre-enlistment antisocial behaviour on behavioural outcomes among U.K. military personnel. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012. No. 47 (8). P. 1353–1358. DOI: 10.1007/s00127-011-0443-z.

Macmanus D., Dean K., Jones M., Rona R. J., Greenberg N., Hull L., Fahy T., Wessely S., Fear N. T. Violent offending by UK military personnel deployed to Iraq and Afghanistan: a data linkage cohort study. Lancet. 2013. No. 381 (9870). P. 907–917. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60354-2.

MacManus D., Rona R., Dickson H., Somaini G., Fear N., Wessely S. Aggressive and violent behavior among military personnel deployed to Iraq and Afghanistan: prevalence and link with deployment and combat exposure. Epidemiol Rev. 2015. No. 37. P. 196–212. DOI: 10.1093/epirev/mxu006.

Kwan J., Jones M., Hull L., Wessely S., Fear N., MacManus D. Violent behavior among military reservists. Aggress Behav. 2017. No. 43 (3). P. 273–280. DOI: 10.1002/ab.21687.

Hines L. A., Sundin J., Rona R. J., Wessely S., Fear N. T., Can J. Posttraumatic stress disorder post Iraq and Afghanistan: prevalence among military subgroups. Psychiatry. 2014. No. 59 (9). P. 468–479. DOI: 10.1177/070674371405900903.


Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології