Теоретико-методологічні засади здійснення професійного психологічного відбору військовослужбовців до Національної гвардії України

  • І. Дехтяренко

    аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-5581-4998

Анотація

Метою дослідження є з’ясування сучасного стану професійного психологічного відбору як психодіагностичного методу, а також перспективи розвитку психодіагностики військовослужбовців Національної гвардії України. Методологічною основою роботи є діалектичний підхід, емпіричну основу якого становлять аналітичні огляди про досвід і результати професійної діяльності військовослужбовців Національної гвардії України. Зазначено, що в умовах сьогодення вагомого значення набуває вивчення та психологічний супровід військово-професійної діяльності особового складу. З підвищенням вимог до військовослужбовців Національної гвардії України підвищуються вимоги й до відбору кандидатів для проходження військової служби. Якісне психологічне вивчення особового складу має велику вагу у визначенні боєздатності не лише одного військовослужбовця, а й усього підрозділу, що є важливим під час прийняття оперативних рішень бойового управління. Визначено, що розуміння елементів психологічного оцінювання та правильне використання діагностичних відомостей позитивно впливає на рейтинг й авторитет командира (начальника), а також додає впевненості військовослужбовцю в ускладнених умовах служби. Наукова новизна полягає в узагальненні та обґрунтуванні організаційних особливостей сучасного процесу професійного психологічного відбору військовослужбовців до Національної гвардії України. Висновки. Професійний психологічний відбір є початковим етапом психологічного супроводу майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України, що охоплює комплекс заходів і забезпечує визначення відповідності індивідуально-психологічних властивостей військовослужбовця вимогам професійної діяльності. У Національній гвардії України психологічний відбір ґрунтується не лише на якісних, а й на достатньо чітких кількісних критеріях та оцінках професійної придатності особистості до військової служби. Основою ефективного виконання завдань за призначенням, особливо в умовах воєнного стану, є: перевірка психологічної готовності та придатності громадян під час призову (прийняття) на військову службу до Національної гвардії України, охорона психологічного здоров’я військовослужбовців Національної гвардії України, зведення до мінімуму впливу стрес-факторів службово-бойової діяльності, створення підґрунтя для проведення своєчасної психокорекційної роботи, підтримка психоемоційного стану військовослужбовців на належному рівні для дезактуалізації негативних психічних станів.

Ключові слова: професійний психологічний відбір; військовослужбовці; Національна гвардія України; військово-професійна діяльність; психологічні особливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. Дехтяренко

аспірант кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Про Національну гвардію України : Закон України від 13 квіт. 2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text.

Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України : наказ МВС України від 8 груд. 2016 р. № 1285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17#Text.

Okhrimenko I., Ostapovich V., Barko V., Barko V., Smirnova O., Hruzynska I., Marchenko O. Individual and psychological characteristics of law enforcement officers as a basis for effective psychological selection of personnel for modern police organizations. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022. No. 13 (4). P. 141–162. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/13.4/380.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення : метод. посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.]. Київ : НДЦ ГП ЗСУ, 2017. 282 с.

Okhrimenko I., Volynets N., Penkova N., Dekhtiarenko I., Hresa N., Onishchuk L., Okhrimenko S. Changes in physical and mental health indicators of law enforcement officers in the process of their professional activities. Acta Balneologica. 2022. No. 64 (5). P. 478–483. DOI: 10.36740/ABAL202205118.

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України : метод. посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.]. Київ : Маслаков, 2019. 288 с.

Стельмах О. В. Особливості професійно-психологічного відбору кадрів. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2017. № 15. С. 243–247.

Bondarenko V., Okhrimenko I., Tverdokhvalova I., Mannapova K., Prontenko K. Formation of the Professionally Significant Skills and Competencies of Future Police Officers during Studying at Higher Educational Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. No. 12 (3). P. 246–267. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/320.

Про деякі питання організації психологічного забезпечення у Національній гвардії України : наказ Національної гвардії України від 31 берез. 2017 р. № 196. Київ, 2017. 38 с.

Автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрішні війська МВС України і навчання у вищих військових навчальних закладах МВС України : монографія / [І. В. Воробйова, І. І. Приходько, С. Т. Полторак та ін.] ; за заг. ред. І. І. Приходька. 2-ге вид. Харків : НА НГУ, 2016. 296 с.

Barko V., Okhrimenko I., Medvediev V., Vagina O., Okhrimenko S. Professional Psychological Profile of a Modern Patrol Officer as the Basis of Efficient Official Activities. Postmodern Openings. 2020. No. 11 (3). P. 1–19. DOI: https://doi.org/10.18662/po/11.3/197.

Barko V., Okhrimenko I., Ostapovich V., Medvediev V., Sprynchuk S. Professional psychological potential of a modern police manager as the basis for the formation of an effective managerial system. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. No. 9 (11). P. 203–214. URL: http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/ article/view/1196.

Збірник психодіагностичних методик, підготовлений Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України відповідно до рішення начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України № 304/1453 від 19 черв. 2018 року. Київ, 2018. 86 с.

Євдокимова Н. О., Зливков В. Л., Лукомська С. О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : навч. посіб. Миколаїв, 2016. 116 с.

Методичні рекомендації з організації психологічного вивчення військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України. Київ : ГУ по роботі з особовим складом ЗСУ, 2015. 108 с.


Переглядів анотації: 290
Завантажень PDF: 219
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології