Використання спеціальних знань для побудови криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу

  • А. Лісіцький

    здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

    https://orcid.org/0000-0002-9908-6267

Анотація

характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу

Використання спеціальних знань під час формування криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу, сприяє пізнанню події кримінального правопорушення та дій правопорушника. Крім того, спеціальні знання мають різні форми й особливості реалізації залежно від слідчих ситуацій на різних етапах розслідування. Метою статті є формування засад використання спеціальних знань під час побудови криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу. Методологія. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові методи, зокрема методи формальної логіки; спеціально-правові методи, передусім порівняльно-правовий – під час аналізу норм права, наукових категорій; системно-структурний – для формулювання основ криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень; метод системного аналізу – у контексті визначення напрямів удосконалення використання спеціальних знань; статистичний і соціологічний – у межах емпіричної складової дослідження. Наукова новизна. З’ясовано, що залучення спеціальних знань у процесуальних і непроцесуальних формах із різних галузей знань сприятиме виконанню завдань під час побудови криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, учинених шляхом підпалу. Зокрема, ідеться про використання як спеціальних пожежно-технічних, вибухотехнічних знань, знань з криміналістичного дослідження зброї та слідів її використання (з метою встановлення такого елементу криміналістичної характеристики, як спосіб учинення кримінального правопорушення); пожежно-технічних, електротехнічних,  будівельно-технічних знань (під час з’ясування обстановки  вчинення кримінального правопорушення); товарознавчих, економічних, екологічних знань (щодо такого елементу криміналістичної характеристики, як предмет посягання); трасологічних знань, знань з криміналістичного дослідження матеріалів, речовин і виробів (для висвітлення слідової картини події); судово-медичних, психологічних і  психіатричних знань (з метою встановлення, вивчення особи правопорушника й особи потерпілого). Спеціальні знання застосовують комплексно та системно, не обмежуючись наведеним вище переліком, у різних формах і з метою досягнення завдань кримінального провадження. Висновки. Під час формування криміналістичної характеристики кримінальних  правопорушень, учинених шляхом підпалу, використання спеціальних знань є обов’язковим, адже сприяє пізнанню події кримінального правопорушення та є підґрунтям наступного ефективного досудового розслідування та судового розгляду.

Ключові слова: розслідування; пожежа; спеціаліст; кримінальне провадження; сліди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

А. Лісіцький

здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, м. Київ

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лют. 2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Статистика. Офіс Генерального прокурора: [сайт]. URL: https://www.gp.gov.ua/.

Лісові пожежі, війна і несподівані наслідки: що робити зі згарищем? Рубрика. URL: https://rubryka.com/article/war-and-forest-fires/.

Росія підпалює поля в Україні, щоб мільйони людей у світі зіткнулися з голодом – МЗС. Сьогодні. URL: https://www.segodnya.ua/ua/strana/podrobnosti/rossiya-podzhigaet-polya-v-ukraine-chtoby-milliony-lyudey-v-mire-stolknulis-s-golodom-mid-1629648.html.

Як податися на компенсацію за житло, знищене через агресію Росії: інструкція. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/kompensatsii-zruynovani-budynky/32105775.html.

Бузинарський М. Ю. Методика розслідування умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2011. 16 с.

Степанова Г. М. Особливості предмету доказування у справах про підпали з метою приховування злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2004. 17 с.

Кіцелюк В. М. Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. 20 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за 2021 та 2022 роки. Офіс Генерального прокурора : [сайт]. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 492 с.

Чорноус Ю. М. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру. Криміналістичний вісник. 2012. № 1 (17). С. 34–40.

Пчеліна О. В. Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності. Форум Права. 2017. № 5. С. 342–348. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204355.

Коваленко В. В. Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Вип. 2 (31). С. 182–186. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i2(31).589.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Поліція відкрила 30 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині. URL: https://mvs.gov.ua/news/policiia-vidkrila-30-kriminalnix-provadzen-za-faktami-vojennix-zlociniv-rosiiskix-okupantiv-na-xersonshhini.

Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве: (методологические вопросы). Киев : Вища шк., 1980. 156 с.

Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальных познаний в следственной и судебной практике. Киев : Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, 1987. 100 с.

Гусаченко Є. О. Слідчий експеримент: використання спеціальних знань та умови їх нормативного застосування. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 1. С. 98–103. (Серія «Юридичні науки»).

Кваліфікаційні ознаки підпалу. 2019. Евросервис. Центр пожарной безопасности. URL: https://euroservis.com.ua/ua/osnovnye-priznaki-podzhoga/.

Порядок спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами : наказ МВС України від 24 лип. 2017 р. № 621. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-17#Text.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705.

Таран О. В., Кіцелюк В. М., Грига М. А. Розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки : метод. рек. Київ : НАВС, 2017. 48 с.


Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-03-19
Розділ
Прикладні проблеми юридичної психології