Теоретичні підходи до вдосконалення психодіагностичних досліджень персоналу Національної поліції України

 • Вадим БАРКО

  кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0002-3836-2627
 • Вадим БАРКО

  доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0003-4962-0975
 • Тетяна ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА

  кандидат психологічних наук, науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

  м. Київ, Україна

  https://orcid.org/0000-0001-6541-3410

Анотація

 Анотація. Стаття присвячена питанням пошуку напрямів удосконалення психологічних досліджень індивідуальних особливостей поліцейських на підставі застосування оптимального комплексу психодіагностичних методик. Зазначено, що наразі психологи органів системи МВС України з метою психологічного вивчення персоналу використовують різноманітні психодіагностичні інструменти, вибір яких іноді недостатньо обґрунтований. Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення оптимального комплексу психодіагностичних методик для дослідження індивідуальних особливостей поліцейських. Підґрунтям пошуку оптимального інструментарію стало використання концепцій багаторівневої інтегральної індивідуальності й ортогональних моделей особистості. За результатами опрацювання даних окреслено теоретичні підстави дослідження, у якому взяли участь понад триста співробітників Національної поліції України; наведено результати використання авторського комплексу психодіагностичних методик, який відповідає вимогам оптимальності, запропоновано уточнення до термінів і дефініцій, які використовують під час проведення психодіагностичних обстежень. Наукова новизна полягає в тому, що використані теоретичні підходи до оптимізації психологічного вивчення персоналу поліції дають змогу науково обґрунтовано добирати психодіагностичні методики, за результатами їх використання доповнювати й уточнювати отримані результати щодо оцінювання та вимірювання індивідуальних особливостей працівників, підвищувати точність психологічного діагнозу. Практична значущість статті полягає в тому, що комплексне використання основних методик надає можливість швидко визначити типологічні особливості поліцейського, встановити провідні тенденції, характерологічні властивості тощо. Додатково запропоновано використовувати інші, зокрема проєктивні, методики дослідження особистості

 

Ключові слова: психологічна діагностика; працівники поліції; індивідуальні особливості; психодіагностичні методики; індивідуальність; особистість; ортогональні моделі

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Вадим БАРКО

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

м. Київ, Україна

Вадим БАРКО

доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

м. Київ, Україна

Тетяна ЮРЧЕНКО-ШЕХОВЦОВА

кандидат психологічних наук, науковий співробітник наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Allport G. W. Personality and Social encounter L. : Univ. of Chic. Press, 1981. 388 р.

Барко В. В., Барко В. І., Остапович В. П. Використання адаптованих зарубіжних психодіагностичних методик у Національній поліції України : психол. практикум / за заг. ред. В. О. Криволапчука. Київ : Людмила, 2022. 264 с.

Barrett J. V., Miguel R. F., Hurd J. M., Lueke S. B., Tan J. A. Practical Issues in the Use of Personality Tests in Police Selection. Public Personnel Management. 2003. No. 32 (4). P. 497–517. doi: 10.1177/009102600303200403

Physical activity and health / editors C. Bouchard, S. Blair, W. Haskell. 2nd ed. Printed in the United States of America, 2007. 680 р. URL: http://www.fea.br/wp-content/uploads/2021/06/Claude-Bouchard-Steven-N.-Blair-William-L.-Haskell-Physical-Activity-and-Health-Human-Kinetics-2012.pdf

Cattell R. B. The scientific analysis of personality. Harm. (Midd’x) : Penguin Books, 1970. 400 p.

Cochraine R. E., Tett R., Vandecreek L. Psychological Testing and the Selection of Police Officers. A National Survey. Criminal Justice and Behavior. 2003. No. 30 (5). P. 511–537. URL: https://www.researchgate.net/publication/247743668

Dunnette M. D., Borman W. C. Personnel Selection and Classification Systems. Annual Review of Psychology. 1979. No. 30 (1). P. 477–525. doi: 10.1146/annurev.ps.30.020179.002401

Eysenck H. J. Personality, genetics, and behavior : Sel. Papers. N.Y. : Praeger, 1982. 340 p. URL: http://hdl.handle.net/10822/548759

Gayton W. F., Fogg M. E., Tavormina J., Bishop J. S., Citrin M. M., Bassett J. S. Comparison of the MMPI and Mini-Mult with women who reqest abortion. J. Clin. Psychol. 1976. No. 32. P. 648–650. doi: 10.1002/1097-4679(197607)32:3<648::aid-jclp2270320334>3.0.co;2-u

Gough H. G. The California Psychological Inventory. In Testing and assessment in counseling practice / C. E. Watkins, V. L. Campbell (Eds.). Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2000.

P. 45–71. URL: https://psycnet.apa.org/record/1999-04157-003

Jacobi J. Complex/Archetype/Symbol in the Psychology of C. G. Jung (Bollingen Series LVII).

rd Edition. Princeton University Press, 1971. 230 р.

Kincannon J. C. Prediction of the standard MMPI scale scores from 71 items: The Mini-Mult. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1968. No. 32 (3). P. 319–325. doi: 10.1037/h0025891

Maksymenko S. Genetic psychology: problems and perspective (basics of concept). Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools. 2020. No. 40 (4). P. 27–33. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/720

Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості : монографія. Київ : КММ, 2006. 255 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734643

Максименко С. Д. Психогенетичний потенціал особистості : монографія. Київ : Людмила, 2021. Т. 2. 448 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733593/1/Part2_5.pdf

Megargee E. I. The California Psychological Inventory. Oxford Handbook of Personality Assessment / J. N. Butcher (Ed.). Oxford Library of Psychology, 2012. Р. 323–335. doi: 10.1093/oxfordhb/9780195366877.013.0017

Soto C., John O. Using the California Psychological Inventory to assess the Big Five personality domains: A hierarchical approach. Journal of Research in Personality. 2009. Vol. 43. Issue 1.

Р. 25–38. doi: 10.1016/j.jrp.2008.10.005


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті