Застосування каральної психіатрії до осіб, які відбувають покарання: історико-правовий аналіз

  • Тетяна ДЕМ’ЯНЧУК

    кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-8908-4356

Анотація

Анотація. Актуальність статті обумовлена потребою в аналізі передумов застосування каральної психіатрії в радянський період, виокремленні основних етапів еволюції цієї системи, способів і форми порушення прав осіб, які відбували покарання, а також порівнянні з аналогічними процесами в іноземних країнах. Також важливо прослідкувати, у який спосіб відбувається застосування психіатрії в перевихованні злочинців, як поводяться з особами, які потребують психологічної допомоги. У статті використано комплекс принципів і методів наукового пізнання, зокрема принципи об’єктивності й історизму, а також методи аналізу та синтезу, узагальнення, юридичний, формально-юридичний, системно-історичний, діалектичний, феноменологічний, герменевтичний, системний, ретроспективного аналізу. Також здійснено характеристику історико-правових умов становлення каральної психіатрії як складової радянської кримінально-виконавчої системи. Подано оцінку діяльності спеціалізованих психіатричних установ стосовно осіб, які відбували покарання. Встановлено, що перші факти застосування каральної психіатрії зафіксовано у 20-х роках ХХ ст., вони були спрямовані передусім проти політичних опонентів більшовиків. Конкретизовано, що організаційне оформлення каральної психіатрії як інструмента кримінально-виконавчої системи відбулося в 30-х роках ХХ ст. й обумовлювалося насамперед посиленням репресій. Стосовно нормативно-правового оформлення такого методу покарання, як каральна психіатрія, то перші закони було видано 1948-го та 1954 pоку. Цілковита легалізація застосування медичних заходів до злочинців відбулася після прийняття нового Кримінального кодексу 1961 року. Радянське законодавство 1960–1970-х років ліквідовувало позасудовий порядок спрямування на примусове лікування й одночасно не встановлювало його термінів. Визначено, що для радянської влади каральна психіатрія як спосіб покарання була чи не найефективнішим способом боротьби з інакодумством в умовах активізації суспільної думки, адже без суспільного розголосу можна було ізолювати будь-яку особу й навіть позбавити її життя. Аналіз іноземної практики засвідчує, що нагальними потребами в умовах реформування пенітенціарної системи сьогодення є дослідження психічного стану постраждалих, свідків, представників органів правопорядку. Важливо акцентувати на підготовці висококваліфікованих спеціалістів у сфері психіатрії, які готові працювати як з обвинуваченими, так і з особами, які відбувають покарання. Встановлено, що проблемним питанням є умови перебування осіб із психічними відхиленнями у виправних установах

 

Ключові слова: каральна психіатрія; права людини; виправна система; психіатрія; пенітенціарна система

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна ДЕМ’ЯНЧУК

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Андрушко А. В. Каральна психіатрія та проблеми кримінально-правової протидії її використанню в Радянському Союзі. Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми : матеріали ХХХІІ Міжнар. істор.-прав. конф. (Полтава, 28–31 трав. 2015 р.). Київ–Полтава : ПУЕТ, 2015. С. 327–331. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4015

Arratibel N. Was the USSR a totalitarian state? 2020. URL: https://www.researchgate.net/ publication/340461688_Was_the_USSR_a_totalitarian_state

Baranyi G., Scholl C., Fazel S., Patel V., Priebe S., Mundt A. P. Severe mental illness and substance use disorders in prisoners in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis of prevalence studies. Lancet Glob Health. 2019. No. 7 (4). Р. 461–471. URL: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(18)30539-4.pdf

Bloch S. Psychiatry as ideology in the USSR. Journal of medical ethics. 1978. Т. 4. No. 3. Р. 126–131. URL: https://philpapers.org/rec/BLOPAI-2

Блох С., Реддауэй П. Диагноз: инакомыслие. Как советские психиатры лечат от политического инакомыслия / пер. с англ. ; предисл. В. Буковского. London : Overseas Publications Interchange Ltd, 1981. 420 с.

Brown J. Psychiatry, Psychology, and Crime: Historical and Current Aspects. Oxford Bibliographies. 2018. doi: 10.1093/OBO/9780195396607-0170

Crawford M. History of Forensic Psychology : book. 2014. doi: 10.13140/2.1.5147.9849

Crittenden P. M., Landini A., Spieker S. J. Staying alive: A 21st century agenda for mental health, child protection and forensic services. Human Systems. 2021. No. 1 (1). Р. 29–51. doi: 10.1177/26344041211007831

Frierson R. L. Taking our heads out of the sand: manpower needs in correctional psychiatry. Newsl Am Acad Psychiatry Law. 2019. No. 44 (2). Р. 4–25.

Gómez-Figueroa H., Camino-Proaño A. Mental and behavioral disorders in the prison context. Rev Esp Sanid Penit. 2022. No. 24 (2). Р. 66–74. doi: 10.18176/resp.00052

Haesen S., Merkt H., Imber A., Elger B., Wangmo T. Substance use and other mental health disorders among older prisoners. Int J Law Psychiatry. 2019. No. 62. Р. 20–31.

Hart D. Health risks of practicing correctional medicine. AMA J Ethics. 2019. No. 21 (6). Р. 540–545. URL: https://journalofethics.ama-assn.org/article/health-risks-practicing-correctional-medicine/2019-06

History of Forensic Psychology. 2019. URL: https://www.scribd.com/document/440143061/HISTORY-OF-FORENSIC-PSYCHOLOGY

Hopkin G., Evans-Lacko S., Forrester A., Shaw J., Thornicroft G. Interventions at the Transition from Prison to the Community for Prisoners with Mental Illness: A Systematic Review. Adm Policy Ment Health. 2018. No. 45 (4). Р. 623–634.

Kmieciak B. Selected Problems of Forensic Psychiatry: Polish Perspective. Scholars. International Journal of Law, Crime and Justice. 2019. No. 2 (8). P. 256–259. URL: https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_28_256-259_c.pdf

Knapp, M. (2007). Mental health policy and practice across Europe: the future direction of mental health care. New York, 2007. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/ 0007/96451/E89814.pdf.

Kujawski R. Differential diagnosis of schizophrenia and bipolar disorder in the early 20th century. Are we wiser after a hundred years? Psychiatry and Psychotherapy. 2017. No. 1. Р. 42–58.

Marzooqi S., Shehhi A. Forensic-Correctional Psychiatric Services in Abu Dhabi: Lessons From a Descriptive Analyis of the Attributes of a Sample of Service Users. Psychiatria danubina. 2022. No. 34. P. 635–643. doi: 10.24869/psyd.2022.635

Maschi T., Dasarathy D. Aging With Mental Disorders in the Criminal Justice System: A Content Analysis of the Empirical Literature. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2019. No. 63 (12).

Р. 2103–2137.

Morris N. P., West S. G. Misconceptions About Working in Correctional Psychiatry. Acad Psychiatry Law. 2020. No. 48 (2). doi: 10.29158/JAAPL.003921-20

Подрабинек А. Карательная медицина. Нью Йорк : Хроника, 1979. 193 с.

Радж В. Психиатрический диагноз как этическая проблема. Этика психиатрии. Киев : Сфера, 1998. С. 84–106.

Росси Ж. Справочник по ГУЛагу: исторический словарь советских пенитенциарных институций и терминов, связанных с принудительным трудом / предисл. А. Безансона. Overseas Publications Interchange Ltd London, 1987 URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/rossi_spravochnik_ po_gulagu_1987_text.pdf

Широкова І. В. Каральна психіатрія у СРСР: наука на службі у держави (1960–1980). Наукові записки НаУКМА. 2012. T. 130. C. 33–36. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/1804/Shyrokova_Karalna_psykhiatriia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Stein D. J., Shoptaw S. J., Vigo D. V., Lund C., Cuijpers P., Bantjes J., Sartorius N., Maj M. Psychiatric diagnosis and treatment in the 21st century: paradigm shifts versus incremental integration. World Psychiatry. 2022. No. 21 (3). Р. 393–414. doi: 10.1002/wps.20998

Thomson A., Eales S., McAllister E., Molodynski A. Criminal sanctions for suicidality in the 21st Century UK. The British Journal of Psychiatry. 2022. No. 221 (5). P. 653–654. doi: 10.1192/bjp.2022.53

Твердохлебов А. Заявление начальнику Днепропетровской психиатрической больницы специального типа. Альманах самиздата. Неподцензурная мысль в СССР. 1975. № 2. С. 36–41.

Van Buitenen N., Van den Berg C. J. W., Meijers J., Harte J. M. The prevalence of mental disorders and patterns of comorbidity within a large sample of mentally ill prisoners: A network analysis. Eur Psychiatry. 2020. No. 63 (1). Р. 63. doi: 10.1192/j.eurpsy.2020.63

Використання психіатрії в політичних цілях в СРСР. URL: http://surl.li/fkemu


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті