Засади встановлення психологічного контакту з потерпілими від кримінальних правопорушень, що пов’язані з домашнім насильством

  • Юлія КОМАРИНСЬКА

    кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0000-0002-1747-1816

Анотація

Анотація. Отримання вербальної інформації від осіб, щодо яких вчинено насильство, є складною і трудомісткою діяльністю. Ще складнішою така діяльність стає тоді, коли насильство є довготривалим. Адже постійне відчуття небезпеки, очікування нового спалаху агресії, відчуття безпорадності призводять до виникнення в таких осіб важких психологічних станів і захворювань. Саме тому під час спілкування з потерпілими слідчий повинен володіти не лише загальнокомунікативними вміннями та навичками, а й мати знання в галузі психології. Метою статті є визначення засад встановлення психологічного контакту з потерпілими від кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством, що ґрунтуються на розумінні психологічних станів таких осіб. Для досягнення поставленої мети було використано загальнонаукові методи: аналізу й синтезу, індукції та дедукції, аналогії та моделювання; для опису поведінки суб’єктів конфлікту та групування моделей поведінки потерпілих – спеціальний юридичний метод. На підставі використання специфічного соціологічного методу узагальнено наявні наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Наукова новизна статті полягає у визначенні технологій поєднання знань криміналістичної тактики і психології для визначення найефективніших шляхів встановлення психологічного контакту між слідчим та потерпілими під час досудового розслідування. Серед основних висновків здійсненого дослідження слід виокремити такі: поєднання досягнень наук правового й медичного спрямування дає змогу слідчому ретельно підготуватися до проведення вербальних слідчих (розшукових) дій; урахувати наслідки систематичного насильства; обрати тактику спілкування; вчасно реагувати на її зміну та корегувати; використовувати рекомендації науковців (криміналістичного, медичного, психолого-психіатричного спрямування), дотримуватися послідовності етапів постановки запитань

 

Ключові слова: криміналістична тактика; неповнолітні; досудове розслідування; допит; докази

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія КОМАРИНСЬКА

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

м. Київ, Україна

Посилання

Abbott B. Domestic Violence is a crime electronic resource: police and community booklet. Sydney, NSW : Sydney City Council and NSWPF, 2010. URL: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/ Community/Safety/DomesticViolenceIsACrime.asp

Abdulghafor R., Turaev S., Ali M. A. H. Body Language Analysis in Healthcare: An Overview. Healthcare. 2022. Vol. 10. No. 7. P. 1251. doi: 10.3390/healthcare10071251

Choe J. Y., Teplin L. A., Abram K. M. Perpetration of Violence, Violent Victimization, and Severe Mental Illness: Balancing Public Health Concerns. Psychiatric Services. 2008. Vol. 59. No. 2.

P. 153–164. doi: 10.1176/ps.2008.59.2.153

Dargue N., Sweller N., Jones M. P. When our hands help us understand: a meta-analysis into the effects of gesture on comprehension. Psychol. Bull. 2019. No. 145. P. 765–784. doi: 10.1037/bul0000202

Díaz-Olavarrieta C., Wilson K. S., García S. G., Revollo R., Richmond K., Paz F., Chavez L. P. The Co-occurrence of Intimate Partner Violence and Syphilis among Pregnant Women in Bolivia. Journal of Women’s Health. 2009. Vol. 18. No. 12. P. 2077–2086. doi: 10.1089/jwh.2008.1258

Rethinking violence against women / R. E. Dobash, R. P. Dobash (Eds.). SAGE Publications, Inc., 1998. doi: 10.4135/9781452243306

Galati A., Weisberg S. M., Newcombe N. S., Avraamides M. N. When gestures show us the way: Co-thought gestures selectively facilitate navigation and spatial memory. Spatial Cognition & Computation. 2018. No. 18:1. P. 1–30. doi: 10.1080/13875868.2017.1332064

Garfield B. Top 100 advertising campaigns of the century. Advertising Age. Retrieved. 2006. Р. 8–15.

Goldin-Meadow S., Beilock S. L. Action’s Influence on Thought: The Case of Gesture. Perspect Psychol Sci. 2010 No. 5 (6). P. 664–674. doi: 10.1177/1745691610388764

Goldin-Meadow S., Saltzman J. The cultural bounds of maternal accommodation: how Chinese and American mothers communicate with deaf and hearing children. Psychol. 2000. No 11. P. 307–314. doi: 10.1111/1467-9280.00261

Hegarty K. Domestic violence: The hidden epidemic associated with mental illness. The British Journal of Psychiatry. 2011. No. 198 (3). P. 169–170. doi: 10.1192/bjp.bp.110.083758

Heron R. L., Eisma M. C. Barriers and facilitators of disclosing domestic violence to the healthcare service: A systematic review of qualitative research. Health & Social Care in the Community. 2021. Vol. 29. No. 3. P. 612–630. doi: 10.1111/hsc.13282

Hindin M. J., Kishor S., Ansara D. L. Intimate partner violence among couples in 10 DHS countries: Predictors and health outcomes. Macro International Incorporated, 2008. URL: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/as18/as18.pdf

Howard L. M., Trevillion K., Khalifeh H., Woodall A., Agnew-Davies R., Feder G. Domestic violence and severe psychiatric disorders: prevalence and interventions. Psychological Medicine. 2009. Vol. 40. No. 6. P. 881–893. doi: 10.1017/s0033291709991589

Ільків М., Ільків А., Цуркан І. Комунікативні тактики спілкування лікаря з різними типами пацієнтів. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2022. № 1 (33). P. 102–105. doi: 10.24061/2411-6181.1.2022.332

Mental illness concordance between hospital clinical records and mentions in domestic violence police narratives: Data linkage study (Preprint) / [G. Karystianis et al.]. JMIR Formative Research. 2022. doi: 10.2196/39373

Karystianis G., Adily A., Schofield P. W., Wand H., Lukmanjaya W., Buchan I., Nenadic G., Butler T. Surveillance of Domestic Violence Using Text Mining Outputs From Australian Police Records. Front. Psychiatry, 2022. No. 12. doi: 10.3389/fpsyt.2021.787792.

Karystianis G., Simpson A., Adily A., Schofield P., Greenberg D., Wand H., Nenadic G., Butler T. Prevalence of Mental Illnesses in Domestic Violence Police Records: Text Mining Study. Journal of Medical Internet Research. 2020. Vol. 22. No. 12. doi: 10.2196/23725

Kendon A. Gesture: Visible action as utterance. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 300 р.

Kershaw С., Nicholas S., Walker A. Crime in England and Wales 2007/08: Findings from the British Crime Survey and police recorded crime. London : Home Office, 2008. 219 р.

Kita S., Özyürek A. What does cross-linguistic variation in semantic coordination of speech and gesture reveal: evidence for an interface representation of spatial thinking and speaking. J. Mem. Lang. 2003. No. 48. P. 16–32. doi: 10.1016/S0749-596X(02)00505-3

Kita S., Alibali M. W., Chu M. How do gestures influence thinking and speaking? The gesture-for-conceptualization hypothesis. Psychol. Rev. 2017. No. 124. P. 245–266. doi: 10.1037/rev0000059

Комаринська Ю. Б. Роль комплексності у методиці розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Věda a perspektivy. 2023. № 1 (20). С. 134–147. doi: 10.52058/2695-1592-2023-1(20)-134-147

Kurien D. N. Body Language: Silent Communicator at the Workplace. IUP Journal of Soft Skills. 2010. Vol. 4. Issue 1/2. P. 29–36.

Liu M., Xue J., Zhao N., Wang X., Jiao D., Zhu T. Using Social Media to Explore the Consequences of Domestic Violence on Mental Health. Journal of Interpersonal Violence. 2021. No. 36 (3–4). P. 1965–1985. doi: 10.1177/0886260518757756

McNeill D. Gesture and thought. Chicago, IL : University of Chicago Press, 2005. doi: 10.7208/9780226514642

Neria Y., Bromet E. J., Carlson G. A., Naz B. Assaultive trauma and illness course in psychotic bipolar disorder: findings from the suffolk county mental health project. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2005. Vol. 111. No. 5. P. 380–383. doi: 10.1111/j.1600-0447.2005.00530.x

Novack M. A., Goldin-Meadow S. Gesture as representational action: a paper about function. Psychon. Bull. Rev. 2017. No. 24. P. 652–665. doi: 10.3758/s13423-016-1145-z

Özer D., Göksun T. Gesture Use and Processing: A Review on Individual Differences in Cognitive Resources. Frontiers in Psychology. 2020. Vol. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.573555

Özyürek A. Hearing and seeing meaning in speech and gesture: insights from brain and behaviour. Philos. Trans. R. Soc. B.: Biol. 2014. Sci. 369:20130296. doi: 10.1098/rstb.2013.0296

Robinson L., Spilsbury K. Systematic review of the perceptions and experiences of accessing health services by adult victims of domestic violence. Health & Social Care in the Community. 2007. Vol. 16. No. 1. P. 16–30. doi: 10.1111/j.1365-2524.2007.00721.x

Sandler W., Lillo-Martin D. Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press ; Cambridge, MA, USA, 2006. 372 р.

Sariaslan A., Arseneault L., Larsson H., Lichtenstein P., Fazel S. Risk of Subjection to Violence and Perpetration of Violence in Persons With Psychiatric Disorders in Sweden. JAMA Psychiatry. 2020. No. 77 (4). P. 359–367. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.4275

Sheridan D. J., Nash K. R. Acute Injury Patterns of Intimate Partner Violence Victims. Trauma, Violence, & Abuse. 2007. Vol. 8. No. 3. P. 281–289. doi: 10.1177/1524838007303504

Streeck J. Depicting gestures: examples of the analysis of embodied communication in the arts of the west. Gesture. 2009. No. 9. P. 1–34. doi: 10.1075/gest.9.1.01str

The Health Costs of Violence: Measuring the Burden of Diseases Caused by Intimate Partner Violence. Vic Health. 2005. URL: https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/ the-health-costs-of-violence

Trafton G. J., Trickett B. S., Stitzlein C. A., Saner L., Schunn C. D., Kirschenbaum S. S. The Relationship Between Spatial Transformations and Iconic Gestures. Spatial Cognition & Computation. 2006. No. 6:1. P. 1–29. doi: 10.1207/s15427633scc0601_1

Trevillion K., Oram S., Feder G., Howard L. M. Experiences of Domestic Violence and Mental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE. 2012. Vol. 7. No. 12. doi: 10.1371/journal.pone.0051740

Van Deinse T. B., Blank A. W., Macy R. J., Cuddeback G. S. Intimate Partner Violence and Women with Severe Mental Illnesses: Needs and Challenges from the Perspectives of Behavioral Health and Domestic Violence Service Providers. The Journal of Behavioral Health Services & Research. 2018. Vol. 46. No. 2. P. 283–293. doi: 10.1007/s11414-018-9624-9


Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті