Телефонна залежність у юнацькому віці: особливості впливу на розвиток особистості

  • Тетяна СМІЛЯНЕЦЬ

    головний інспектор відділу організації соціальної роботи управління соціально-психологічної роботи Департаменту кадрового забезпечення
    Національної поліції України

    м. Київ, Україна

    https://orcid.org/0009-0006-3748-4995

Анотація

Анотація. Взаємозв’язок людини з інформаційними платформами, мережами, технічними засобами, мобільним зв’язком позначається на всіх сферах життя людини, одночасно розширюючи можливості розвитку, черпання ресурсу, а також створюючи додаткові бар’єри й небезпеки. Стрімкий прогрес інформаційних технологій та активізація застосовування їх як у професійній сфері, так і в повсякденному житті актуалізує низку питань, що постають перед юнацтвом і пов’язані, зокрема, з виникненням нового виду поведінкової адикції – телефонної залежності. Залежність у юнацькому віці може виникати під впливом різних чинників, серед яких найпоширенішими є наркотики, алкоголь, тютюн, комп’ютерні ігри, соціальні мережі й мобільні пристрої. Мета публікації – висвітлити проблеми мобільної залежності в юнацькому віці, її вплив на ментальне та фізичне здоров’я, стосунки й особистісний розвиток юнаків. Юнаки та дівчата перебувають у періоді активного фізичного, емоційного та соціального розвитку, що посилює їхню вразливість до ризикової поведінки й формування залежностей. Наслідки залежності в цьому віці можуть бути надзвичайно серйозними і позначаються на всіх сферах життя. Фізичні наслідки можуть охоплювати проблеми зі здоров’ям, погіршення фізичної форми й залежність від речовин, з-поміж психологічних наслідків переважають зниження самооцінки, проблеми зі стимуляцією та розвитком, емоційні та психічні проблеми, а також зниження рівня навчальних досягнень. Залежність у юнацькому віці також може мати негативний вплив на соціальні відносини й інтеграцію в суспільство. Молоді люди, що страждають від залежності, втрачають інтерес до навчання, друзів і нормальні стосунки з родиною, а також часто потрапляють у конфлікти із законом. У статті здійснено спробу виявити й дослідити фактори ризику та захисні фактори, що впливають на розвиток залежності, а також розробити ефективні стратегії їх попередження та інтервенції. Мобільні пристрої надають безліч можливостей і зручностей, таких як швидкий доступ до інформації, соціальні мережі, онлайн ігри та комунікація. Однак надмірне використання цих пристроїв може призвести до втрати контролю, зниження рівня навчальних досягнень, проблем зі сном, соціальної ізоляції та психологічних проблем

 

Ключові слова: адикція; залежність; толерантність; тривожність; вразливість; девіантна поведінка

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна СМІЛЯНЕЦЬ

головний інспектор відділу організації соціальної роботи управління соціально-психологічної роботи Департаменту кадрового забезпечення
Національної поліції України

м. Київ, Україна

Посилання

Агаркова A. I. Психологічні особливості суїцидальної поведінки в юнацькому віці. Вісник Дніпропетровського університету. 2017. № 23. С. 40–48. (Серія «Психологія»). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdups_2017_23_7

Балєва Т. Особливості страхів в підлітковому та ранньому юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 6. С. 27–31. doi: 10.31812/psychology.v6i.7307

Гарькавець С. Форми віктимності особистості у ранньому юнацькому віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2020. № 3 (53). Т. 1. С. 62–78. doi: 10.33216/2219-2654-2020-53-3-1-62-78

Главінська О. Особистісна суверенність як передумова формування самоцінності в юнацькому віці. Психологія: реальність і перспективи. 2022. № 18. С. 65–72. doi: 10.35619/praprv.v1i18.289

Голованова Т. М. Методи впливу на самореалізацію юнаків із високим рівнем Інтернет-залежності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 5. С. 24–28. (Серія «Психологічні науки»).

Калюга О. Ю. Тендерні особливості спілкування в юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 1. С. 136–141. doi: 10.31812/psychology.v1i.7581

Христук О. Психологія девіантної поведінки : навч.-метод. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2014. 92 с.

Кісельова А. В. Особливості конформної поведінки у юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2019. № 9. С. 243–248. doi: 10.31812/psychology.v9i0.3748

Кобильнік Я. Г. Динаміка розвитку інтернет-залежності у підлітковому та юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 2. С. 113–119. doi: 10.31812/psychology.v2i.7519

Магдисюк Л., Притка І. Психологічні особливості прояву самотності у юнацькому віці. Психологія: реальність і перспективи. 2020. № 14. С. 136–143. doi: 10.35619/prap_rv.vi14.162

Мельник К., Тертична Н. Особливості соціальних страхів у юнацькому віці. Перспективи та інновації науки. 2022. № 9 (14). С. 634–643. doi: 10.52058/2786-4952-2022-9(14)-634-643

Остапчук М. В. Вибір механізмів психічного захисту у юнацькому та зрілому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 2. С. 108–113. doi: 10.31812/psychology.v2i.7518

Рущенко І. П., Сердюк О. О., Віцько О. В. Динаміка поширення молодіжного наркотизму в Харківському регіоні: 15 років спостережень. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2011. Вип. 17. С. 476–481.

Шевченко А. Зв’язок соціальної бажаності та ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2019. № 3 (50). T. 2. С. 146–157. doi: 10.33216/2219-2654-2019-50-3-2-146-157

Шматок І. О. Рівень домагань і самооцінка у підлітковому та юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 3. С. 58–65. doi: 10.31812/psychology.v3i.7475

Швирьова О., Стуліка О. Адиктивна поведінка як наслідок травматизації особистості в юнацькому віці. Перспективи та інновації науки. 2022. № 13 (18). С. 693–705. doi: 10.52058/2786-4952-2022-13(18)-693-705

Стуліка О., Недєлько П. Особливості переживання страху та тривожності в юнацькому віці. Молодий вчений. 2022. № 11 (111). С. 18–22. doi: 10.32839/2304-5809/2022-11-111-5

Сукнацька A. Самотність і особливості її переживання в юнацькому віці. Психологія: реальність і перспективи. 2019. № 13. С. 154–158. doi: 10.35619/prap_rv.vi13.137

Усенко О. Вплив особливостей стосунків в сім’ї на утворення агресивних реакцій в юнацькому віці. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 2022. № 7. С. 144–148. doi: 10.31812/psychology.v7i.7274

Яценко Т., Сергієнко Д. Особливості прояву прокрастинації у старшому юнацькому віці. Перспективи та інновації науки. 2021. № 5 (5). С. 861–871. doi: 10.52058/2786-4952-2021-5(5)-861-871


Переглядів анотації: 97
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Статті