Психіка як самостійна фізична сила

  • O. Andrienko кандидат психологічних наук; e-mail: oascientist@ukr.net; ORCID 0000-0002-9452-8126
Ключові слова: психіка, енергія, інформація, віртуалізація, творчість, смисл, сила, гравітація, темна матерія

Анотація

Відповідно до вимог, які висуває до людства стрімка віртуалізація (розвиток соцмереж, блокчейну, криптовалют, інтернету речей, захисту персональних даних тощо), у контексті досягнень сучасної науки (філософії, фізики, кібернетики, біології, економіки та психології) необхідно переглянути дефініцію психіки, визначивши її як самостійну фізичну силу, яка творчо регулює інформаційно-енергетичний обмін у його керованому смислами русі між різними рівнями віртуалізації. Сформульовано гіпотезу, згідно з якою психіка є джерелом гравітації та, можливо, темною матерією. Перевірка гіпотези про психіку як джерело гравітації шляхом експерименту є важливою для подальшого розвитку фізики, розроблення штучного інтелекту, а також принципів правового врегулювання всього різноманіття віртуальної реальності. Здійснено спробу обґрунтування твердження, згідно з яким психіка є активним регулятором енергетично-інформаційних обмінних процесів, які становлять весь видимий Всесвіт. Фізичний світ продовжує розгортатися. Відкриваються (чи утворюються) нові мета-, макро- і субатомні структури. Тому психіка, яка пов’язана з виявленою матерією, не може бути завершеною – вона сама є силою-співучасником такого розгортання. Їй доводиться повсякчас освоювати нові, нею ж створені, рівні віртуалізації. Тому Всесвіт розширюється не лише у фізичному вимірі простору-часу – він віртуалізується за всіма параметрами: зі шкалами «інформація – енергія» та «детерміністичне – синхроністичне» включно. Діапазон доступних (і звичних) рівнів віртуалізації може змінюватися в процесі трансформації психіки на шляху розвитку вищих форм свідомості. Тому основними параметрами потужності й складності психіки є кількість реально доступних рівнів віртуалізації в обидва боки (як у глибини біоформи і матерії, так і до дедалі вищих форм абстрагування), а також легкість переміщення між ними та симетричність легкості такого переміщення в усіх напрямках.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

O. Andrienko
кандидат психологічних наук; e-mail: oascientist@ukr.net; ORCID 0000-0002-9452-8126

Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 46
Розділ
Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології