Актуальні тенденції професійної кар’єри жінок-поліцейських в Україні

  • N. Bilevych ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ; e-mail: hello@email.ua;
    ORCID 0000-0002-1285-4527
Ключові слова: професійне самовизначення, професійна самореалізація, становлення особистості, професійна кар’єра, гендер, бар’єри кар’єрного просування, кар’єрна стратегія, кадрова політика

Анотація

Досліджено аспекти професійної самореалізації як одного з вагомих чинників становлення особистості жінок-поліцейських. Проаналізовано зміст понять «професійна самореалізація» та «професійна кар’єра». Визначено умови та чинники професійної самореалізації жінок-поліцейських у сучасних умовах. Розглянуто вплив соціуму на самореалізацію, а також роль індивідуально-психологічних особливостей  особистості в цьому процесі. З’ясовано специфіку реалізації кар’єри та бар’єри кар’єрного просування жінок-поліцейських  в Україні. Автор аналізує показники, умови, детермінанти, рівні, механізми, методи, засоби, стратегії, критерії професійної самореалізації в сучасних умовах; вивчає вплив суспільства на самореалізацію, індивідуальні психологічні особливості пізнавальних і мотиваційних сфер особистості. Схарактеризовано теоретичні та методологічні аспекти поняття «кар’єра», проблеми реалізації кар’єри жінок. Увагу акцентовано на плануванні та контролі професійної кар’єри, її управлінні. Управління професійною кар’єрою дає змогу досягти лояльності працівників до інтересів організації, підвищення продуктивності, зниження плинності персоналу та більш повно реалізувати здібності. Мотивація поведінки працівників є важливим важелем управління професійною кар’єрою. Гендерна складова є частиною державного проекту досліджень кадрової політики, що ґрунтується на гендерному підході до участі жінок і чоловіків у всіх соціальних процесах, зокрема у сфері праці. Проте брак продуманої кадрової політики щодо жінок, що передбачала б урахування інтересів обох статей на робочому місці, негативно позначається на якості кадрового складу загалом, відтворенні, формуванні, збереженні та посиленні кадрового потенціалу країни, продуктивності праці. Проаналізовано питання кар’єрного зростання, досягнення високого статусу та професійної самореалізації жінок, які працюють у правоохоронних органах. Серед чинників, що впливають на кар’єру жінок у системі правоохоронних органів, визначено такі: особливості соціалізації, вища професійна освіта, особиста мотивація, гендерно-ліберальна політика органів державної влади, гендерна компетенція керівника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

N. Bilevych
ад’юнкт кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ, м. Київ; e-mail: hello@email.ua;
ORCID 0000-0002-1285-4527

Переглядів анотації: 207
Завантажень PDF: 57
Розділ
Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності